Tomáš Kempenský citáty

nizozemská, 1380 - 1471

Citáty (34)

,,I když budeš hodně číst a poznávat, vždycky se musíš vracet k jedinému začátku všeho."


Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všeličomu dobre rozumieš, vedz aj to, že oveľa viac je toho, čo nevieš.


Bez bolesti nemožno žiť v láske.


Bez práce niet odpočinku, bez boja niet víťazstva.


Buď na svete ako pútnik a ako hosť, ktorý sa nestará o svetské veci.


Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, protože sám jich máš mnoho, které také potřebují shovívavost. A neumíš-li udělat sám sebe podle svého přání, jak to můžeš očekávat u druhých?


Človek, ktorý miluje letí, beží, raduje sa, je slobodný a ničím nie je sputnaný.


Dlhý život nie je vždy náprava, ba často len rozmnožuje hriechy.


Dobre je pre nás, že občas mávame nejaké ťažkosti a protivenstvá, lebo vďaka im sa človek často spamätá a poznáva, že na zemi je len akoby vo vyhnanstve a neskladá svoje nádeje v nič, čo patrí svetu.


Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu.


Jak je dobré a pokojné mlčet o jiných, nevěřit hned všemu bez rozdílu a neroztrousit to dále!


Je-li tvé srdce spravedlivé, bude ti každé stvoření zrcadlem života a knihou svatých naučení.


Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?


Kto sa pokladá za menšieho a nehodnejšieho než všetci ostatní, stáva sa takto spôsobilejším prijať väčšie dary.


Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú váhu tomu, čo je mimo neho, ten nevyhľadáva osobitné miesta a nevyčkáva mimoriadne chvíle pre nábožné cvičenia.


Láska létá, běhá a raduje se; je svobodná a nic ji nemůže zadržet.


Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí.


Márne a neužitočné je zarmucovať sa alebo radovať sa pre budúce veci, pre také, ktoré sa hádam ani nikdy nestanú.


Najdi si čas, kdy se můžeš věnovat sám sobě a často přemýšlej o Božích dobrodiních.


Nebuď zvědavý a nedělej si zbytečné starosti. Co je ti po tom či po onom? Proč se staráš, zdali ten je takový či onaký, nebo zdali onen jedná a mluví tak či onak? Ty nebudeš odpovídat za jiné, ale vydáš počet sám za sebe. Tak proč se do toho vměšuješ?


Nejdřív si zjednej mír sám se sebou, pak ho můžeš přinést i jiným.


Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí.


Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci.


Nikdo si ani od papeže nemůže vypomoci bulou o nesmrtelnosti.


Nikto nie je bohatší, nikto mocnejší, nikto slobodnejší, než ten, kto vie seba a všetko ostatné opustiť a pokladať sa za najmenšieho.


Pamatuj, že ztracený čas se nevrátí.


Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, lebo sa spolieha na Boha a nie na svet.


Ráno si pomysli, že nedožiješ večera. A večer sa neopováž sľubovať si ráno.


Rob teraz, môj milý, rob čo len môžeš, lebo nevieš kedy umrieš; a nevieš ani to, čo sa s tebou stane po smrti.


Snášej trpělivě, jestliže nemůžeš vesele.