Oldřich Prefát z Vlkanova citáty

česká, 1523 - 1565

Citáty (1)

Je dobré, aby lidé mezi rozličné národy šly pro spatření obyčejů a mravů lidí cizí krajině obývající a tak nejsouce doma válení, potom uměli se k lidem chovati. Neboť to vídáme, že nad ty, kteří ustavičně doma leží, nic nebývá horšího a zhovadilejšího, protože ti, neokusivše bídy a psoty ničemuž naprosto nerozumějí a k ničemuž potřebnému přimlouvati se neumějí. Nad člověka neumělého, necvičeného a doma váleného nic nemůže být horšího, protože ten všechno jiné tupí, haní a všemu se posmívá, za nepořádné pokládá všechno, co z jeho hlavy a z jeho mozku nepochází. Takoví obyčejně bývají všickni ti doma válení a v rozkoších vychovaní panáčkové :-)