Oldřich Prefát z Vlkanova

česká, 1523 - 1565

Nahrávám...

Životopis

Oldřich Prefát z Vlkanova byl český matematik, astronom, cestovatel a spisovatel.

Oldřich Prefát z Vlkanova pocházel z bohaté měšťanské erbovní rodiny. Byl synem bohatého obchodníka se sukny. Studoval nejprve v Praze
a v Římě, kde studoval matematiku. V Praze na Uhelném trhu zdědil dům, kde založil dílnu na výrobu měřících přístrojů a astronomických pomůcek.

V letech 1546 - 47 cestoval Oldřich Prefát do
Palestiny. Byla to cesta studijní. Svoji cestu
neplánoval, přemluvili ho k ní jeho přátelé. V roce 1552 navštívil Španělsko. Tyto cesty se staly základem pro napsání cestopisu.

Oldřich Prefát byl svým zaměřením exaktní, věnoval se výrobě měřících přístrojů. Byl však i velmi zvídavý. To vše se projevuje i v jeho cestopise, který je velmi vstřícný i méně vzdělaným čtenářům. Psal pražskou lidovou češtinou, aby mu každý rozuměl.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976