Miroslav Plzák citáty

česká, 1925 - 2010

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (19)

Existuje určitá vzdálenost mezi dvěma lidmi, přes kterou se člověk k člověku nesmí přiblížit. Vymezuje mez lidské intimity.


Heslo pro návštěvy: V zájmu naší rodiny zmizte za dvě hodiny.


Jak kladný, tak záporný výsledek pátracích akcí žárlivce končí pro něho vždy fiaskem.


Jedinou obranou proti nesvobodě je prostá lidská statečnost.


Jsem rezolutním odpůrcem užívání pojmu duševní energie. Svědčí o ignorantství faktické vědy. Chce-li člověk v milenectví hořet, musí do vztahu investovat nikoli energii, ale úsilí. Musí umět překonat milenecké touhy a správným rozumovým rozhodnutím nevyřvávat na druhého, že už nemiluje, ale naopak se musí umět stáhnout!


Kdyby muži rodili, byl by za znásilnění trest smrti ...


Nudistická pláž by se mohla stát výborným lékem proti žárlivosti manželů.


Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti.


Popichování by mělo být trestné.


Při svatebním obřadu má tvář vítěze žena, při rozvodu je tomu naopak.


Slovo filatelista a žárlivec se vylučují.


Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté !


Vyhrávají vždycky ty klidné, veselé, nonšalantní a sebejisté!


Vznik lidského vědomí z neurofyziologické činnosti mozku je nepochopitelný.


Zatloukat, zatloukat, zatloukat.


Žárlivost je klasický příklad duševní nekázně, kdy úsilí investujeme proti nějaké rovnováze. Kdy vztah rozkomíháme hlavně do záporných poloh a nedovolujeme žádnou libost. Právě tak je příkladem nekázně ušmudlaná debaklová závislost.


Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.


Žena hovoří se stejným zaujetím, s jakým malé dítě poskakuje.


Ženy spolu hovoří tak, že jde vlastně o dva na sobě nezávislé monology.