Maurice Merleau-Ponty citáty

francouzská, 1908 - 1961

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (4)

Je třeba, aby rozum uznal, že i jeho svět je neukončený, aby nepředstíral, že překonal to, co se mu pouze podařilo zakrýt, aby nepovažoval za nezpochybnitelné civilizaci a vědění, jejichž zpochybňování je naopak jeho nejvyšším posláním.


K tělu jakožto chemické stavbě či skladbě tkání jsme dospěli ochuzením prvotního fenoménu „těla pro nás“, těla lidské zkušenosti či vnímaného těla. Objektivní myšlení obkličuje toto tělo, ale nemůže tvrdit, že nabízí jeho úplný rozbor.


Perspektivy a hledisko je třeba chápat jako způsoby, jak se vpravujeme do světa jakožto individua. A vnímání je třeba myslet již nikoli jako konstituci opravdového předmětu, nýbrž jako naše náležení k věcem.


V našem vztahu k věcem neexistuje odstup, každá z nich promlouvá k našemu tělu a životu. Věci na sebe berou lidské povahové rysy (jsou poslušné, mírné, nepřátelské, kladou odpor) a na druhou stranu v nás také žijí jakožto symboly chování, které máme rádi, nebo nesnášíme. Člověk je zcela ve věcech a věci jsou v něm.