Leopold Procházka citáty

česká, 1879 - 1944

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (5)

Buddhismus jest přísně individuální pochod, kterému proto nedostává se sklonu státi se universálním a zabývati se blahobytem světa jako takovým. Kdo buddhisticky smýšlí, nelpí na majetku a nezabývá se také spasitelnými theoriemi o nápravě světa. On má sám s sebou dosti práce.


Kéž bych po rozpadu tohoto těla zrodil se opět jako člověk v lepších podmínkách, abych mohl pokračovati na započaté cestě vedoucí k vyhasnutí bludu - k nibbanam.


Mystika jest tápáním, jest pouhým přiblížením, tušením nibbanam s nesprávným pokládáním transcendentálního jsoucna, což tvoří nepřekročitelnou překážku správného poznání. Proto v mystice ona nedostatečnost poznání, ono speceficky mystické temno, ona další marná spekulace. V konečným poznání buddhisry jest zcela jasno, bez jakéhokoliv temným zůstavšího bodu.


Studna z níž pijeme je otrávena a proto se stává, že chceme-li nabídnouti medu, podáme pelyněk, chceme-li podati léku, podáme jed. Je třeba studni řádně vyčistiti.


V náboženství strach před Bohem, v socialismu strach před lidmi, v buddhismu strach myslitele před sebou samým.