Ladislav Holý citáty

česká, 1933 - 1997

Citáty (12)

Často naše národní hrdost snadno přerůstá v nekritické nadšení, většinou krátkodobé, a sklouzává k velkým iluzím. Ale stejně rychle se při překážkách a nezdarech propadáme k pasivitě a skeptičnosti. (Malý český člověk a velký český národ)


Drtivá většina občanů je prostě nedostatečně informována.


Hrdina v Čechách užije těžkostí mnohonásobně víc než kdekoli jinde, neboť se proti němu postaví malichernost a závist. (Malý český člověk a velký český národ)


Je snadnější trefit úspěšného člověka shnilým pomerančem než sám být úspěšný.


Jsou dva způsoby, jak se vyrovnat s odlišností. Smířit se s ní. Nebo ji změnit.


Mohli bychom tedy zahájit rozpravu o české identitě krátkým přehledem českých dějin. Historie však není přímočarým vyprávěním o všem, co se stalo v minulosti, ale výběrem určitých historických událostí, jimž jsou připisovány specifické významy, protože se má za to, že nějakým podstatným způsobem přispěli k utváření současnosti. (Malý český člověk a velký český národ)


Pokrytectví se stalo rysem českého charakteru, protože česká historická zkušenost Čechy učila, že se jedná o nejlepší způsob přežití pod cizí nadvládou.


Pro někoho může být toto poznání bolestné, ale je třeba se smířit s léty i zkušenostmi doloženým faktem, že v naprosté většině odvětví lidské činnosti je soukromé vlastnictví společensky nejefektivnější formou hospodaření s hmotnými statky.


První zvláštnost socialismu: všichni jsou zaměstnáni a nikdo nepracuje. Druhá zvláštnost: Nikdo nepracuje a plán je plněn na sto procent. Třetí zvláštnost: plán je plněn na sto procent, ale v obchodech není nic k sehnání. Čtvrtá zvláštnost: v obchodech není nic k sehnání, ale lidé všechno mají. Pátá zvláštnost: lidé všechno mají, ale každý nadává na režim od rána do večera. Šestá zvláštnost: každý pořád nadává na režim, ale při volbách pro něj všichni hlasují. (Malý český člověk a velký český národ)


Uvažuji, jestli přetvářka nemaskuje fakt, že lidé jsou vlastně spokojeni, ale nechtějí se k tomu přiznat, aby jim potom někdo nezáviděl. (Malý český člověk a velký český národ)


V dějinách se nestává tak často, aby lidé chtěli za republiku umírat tak, jako u nás v roce 1938. Nad tím bychom se měli zamyslet. Vzpomenout si a uvědomit si, že by to měl být náš nejvyšší cíl.


V rozhodování o budoucnosti by měl zvítězit emocionální názor neinformované většiny nad názorem zasvěcené menšiny.