Karol Józef Wojtyła citáty

Jan Pavel II., Andrzej Jawień · pseudonymy

polská, 1920 - 2005

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (13)

Buďte tedy spokojeni se svými kněžími: milujte je, ctěte je, podporujte je a především se za ně modlete.


Člověk nemůže žít bez lásky. Člověk zůstává sám sobě nepochopitelnou bytostí, jeho život je nesmyslný, pokud se mu láska neodhalí, pokud nepotká lásku, pokud se jí nedotkne a nebude si nějak dělat vlastní, pokud na tom nenajde živou účast.


Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.


Jednota má v sebe túžbu ľudského ducha po porozumení a láske. Porozumenie sa dosahuje vtedy, keď sa viaceré veličiny zjednotia spoločnou štruktúrou. Číra mnohorakosť je chaos; intuícia môže dať chaosu štruktúru a urobiť ho zrozumiteľným. Jednota je dôsledkom lásky. Opravdivá láska smeruje nie k asimilácii druhého, ale k spojeniu.


Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.


Lidské tělo je komunikační nástroj ducha.


Mír je tak veliké dobro, že může být vykoupen jen za cenu obětí, které přinesou jednotlivci i společnost.


Nikoli porozumění mezi lidmi, ale pravda je základem práva.


Přestože nešetříme prostředky k fyzickému uzdravení nemocných, stává se, že čas věnovaný návštěvám a poskytování úlevy lidem ležícím na lůžku utrpení považujeme za ztracený.


Rodina je školou míru.


Ten, kdo se modlí, neztrácí duchapřítomnost ani tváří v tvář těm největším obtížím, protože si uvědomuje, že Bůh je s ním a v jeho otcovském náručí nalézá útočiště, klid a pokoj ducha. A navíc, otvíráme-li se v důvěře Bohu, otvíráme se velkoryseji i bližním, a jsme tedy schopnější stavět svůj život na Božím plánu.


Věda má svůj smysl, pokud se chápe jako cesta k pravdě a pravda jako dobro člověka.


Veda môže očistiť náboženstvo od omylu a povery; náboženstvo môže očistiť vedu od modloslužby a absolútnych nezmyslov.