Karl Jaspers citáty

německá, 1883 - 1969

Citáty (23)

Beznaděj je vlastně porážkou. Nesmíme se jí oddat, dokud jsme ještě schopni něco dělat.


Bůh jedná skrze svobodná rozhodnutí jednotlivce. Úvod do filosofie: Dvanáct rozhlasových přednášek


Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.


Člověk je ta bytost, která si klade úkoly nad své síly. Rozum a existence / Filosofie existence


Člověk je zásadně víc, než co o sobě může vědět. Úvod do filosofie


Filosofie prohlubuje praktickou soudnost... Používejme filosofický způsob myšlení jako světlo, s jehož pomocí získáváme v konkrétních situacích lepší orientaci o podstatných věcech.


Jestliže je režim od samého základu špatný, pak ani jeho jednotlivé důsledky nejsou tím, čím se zdají být. Otázka viny: Příspěvek k německé otázce


Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.


Kde jsem opravdu sám sebou, vím, že jsem si dáván darem. Čím rozhodněji si uvědomuji svou svobodu, tím rozhodněji zároveň i transcendenci, skrze niž jsem.


Kdo by neměl žádné přesvědčení, ten jako by tu sám nebyl.


Kdo filozofii odmítá, již filozofuje, aniž by si to uvědomoval.


Morálně můžeme dávat vinu jen sobě samým, ne druhému, a jestliže druhému, tedy jen v solidaritě láskyplného boje, Nikdo nemůže morálně soudit druhého, ledaže by ho soudil ve vnitřní spjatosti, jako by to byl on sám. Jen tam, kde je druhý pro mne to, co ja sám, vzniká blízkost, která dovoluje, aby se ve svobodné komunikaci stalo společnou věcí to, co uskutěčňuje posléze každý o samotě. (Otázka viny, s.36-37)


Naše vědomí bytí má takovou povahu, že jenom o tom, kdo pohleděl smrti do tváře, lze říci, že jest. Ve vlastním smyslu sebou samým je jen ten, kdo se vydal všanc jako vyjevov


Otázka viny je spíše otázkou, kterou klademe sami sobě, než otázkou, kterou nám kladou druzí.


Právě tam, kde se cítíme jisti, ztrácíme cestu.


Právě ten, kdo si dokáže pomoci sám, ví, že ve světě je autorita. Rozum a existence / Filosofie existence


Působením lásky je tiché budování světů. nenávist je hlučná katastrofa.


Teprve v pohledu na Boha člověk roste a neroztéká se nezadržovaně v nicotnosti pouhého dění života. Úvod do filosofie


Tradici toho, co nám řekli otcové, zřejmě udržujeme jen uchopením přítomné situace, ne identickým opakováním, ne navazováním, jež ignoruje přítomnost, jako by to ve své minulé podobě bylo ještě dnes skutečné a pravdivé. Rozum a existence / Filosofie existence


Tradici toho, co nám řekli otcové, zřejmě udržujeme jen uchopením přítomné situace, ne identickým opakováním.


Transcendence je moc, skrze niž já jsem já sám: právě tam, kde jsem skutečně svobodný, jsem skrze ni. Její nejrozhodnější řeč zaznívá skrze samotnou moji svobodu. Rozum a existence / Filosofie existence


V myslícím člověku se stále znovu vynořuje něco, co přesahuje vše, co myslel. Rozum a existence / Filosofie existence


V myslícím člověku se stále znovu vynořuje něco, co přesahuje vše, co myslel.