Koupit knihy

Karl Jaspers

německá, 1883 - 1969


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (12)

Beznaděj je vlastně porážkou. Nesmíme se jí oddat, dokud jsme ještě schopni něco dělat.


Člověk dnes stojí před alternativami: zánik člověka, nebo jeho proměna.


Filosofie prohlubuje praktickou soudnost... Používejme filosofický způsob myšlení jako světlo, s jehož pomocí získáváme v konkrétních situacích lepší orientaci o podstatných věcech.


Jestliže je režim od samého základu špatný, pak ani jeho jednotlivé důsledky nejsou tím, čím se zdají být.Otázka viny: Příspěvek k německé otázce


Jsme smrtelní tam, kde nemilujeme, nesmrtelní tam, kde milujeme.


Kde jsem opravdu sám sebou, vím, že jsem si darován. Čím rozhodněji si uvědomuji svou svobodu, tím rozhodněji zároveň i transcendenci.


Kdo filozofii odmítá, již filozofuje, aniž by si to uvědomoval.


Morálně můžeme dávat vinu jen sobě samým, ne druhému, a jestliže druhému, tedy jen v solidaritě láskyplného boje, Nikdo nemůže morálně soudit druhého, ledaže by ho soudil ve vnitřní spjatosti, jako by to byl on sám. Jen tam, kde je druhý pro mne to, co ja sám, vzniká blízkost, která dovoluje, aby se ve svobodné komunikaci stalo společnou věcí to, co uskutěčňuje posléze každý o samotě. (Otázka viny, s.36-37)


Naše vědomí bytí má takovou povahu, že jenom o tom, kdo pohleděl smrti do tváře, lze říci, že jest. Ve vlastním smyslu sebou samým je jen ten, kdo se vydal všanc jako vyjevov


Otázka viny je spíše otázkou, kterou klademe sami sobě, než otázkou, kterou nám kladou druzí.


Právě tam, kde se cítíme jisti, ztrácíme cestu.


Působením lásky je tiché budování světů. nenávist je hlučná katastrofa.