Jonathan Swift citáty

irská, 1667 - 1745

Citáty (34)

Člověk by se nikdy neměl ostýchat přiznat svůj omyl. Tím přece dává najevo, že se vyvíjí a že je chytřejší než včera.


Člověk, který se přičinil, aby rostly dva klasy, kde dosud rostl jeden, více vykonal pro blaho pozemské, než všichni politikové a filozofové dohromady.


Do každé chvály je přimíseno trochu máku.


Dokud nevyhrávám, samozřejmě naříkám, že jsou karty špatně zamíchány.


Drobné starosti stačí k tomu, aby nám otrávily život, jestliže nemáme velké.


Existují tak marniví muži, že jsou hrdí na ty, co jim nasazují parohy.


Filozofové nám tvrdí jistým právem, že nic není velké ani malé, leda, když to navzájem srovnáme.


Hádka je nejhorší formou komunikace.


I génius má své hranice, kdežto hloupost je nekonečná.


I nahoru se lze dostat plazením.


Je těžké nepsat satiru.


Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.


Když po nějaké věci toužíme nebo o ni usilujeme, obíráme se v duchu jejími dobrými stránkami; jakmile se nám jí dostane, obíráme se jen těmi špatnými.


Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho, že se proti němu spiknou všichni ťulpasové.


Kritika je daň, kterou člověk platí veřejnosti za to, že mu dovolí být výjimečným.


Lichotka je prý potravou hlupáků, avšak kolik rozumných lidí je ochotno pozřít občas aspoň drobet této potravy!


Moudrý člověk je nejméně sám, když je sám.


Nedůslednost je to jediné, v čem jsou lidé důslední.


Nejlepšími lékaři na světě jsou dr. Střídmý, dr. Klidný a dr. Veselý.


Někdy jsem četl knihu s rozkoší a pohrdal jsem autorem.


Není zuřivějších a krvavějších a déle trvajících válek na války způsobené růzností názorů, zvláště na věci bezvýznamné.


Neomezená moc svádí panovníka tak samozřejmě jako mladíka víno a ženy, soudce úplatky, starce lakota a ženy marnivost.


Nikdo nepřijímá rady, ale každý by přijal peníze. Z toho vyplývá, že peníze jsou lepší než rady.


Satira je zvláštní druh zrcadla, v které vždy vidíme jinou tvář než svoji


Slon bývá obvykle zobrazován menší, než je ve skutečnosti, ale blecha vždy větší.


Spisovatel probral celou obvyklou látku evropských moralistů a ukázal, jak nepatrný, bídný a bezradný je svou přirozeností člověk. Jak se nedovede ubránit proti drsnosti počasí ani zuřivosti šelem. Jak ho převyšuje jeden tvor silou, druhý mrštností, třetí prozíravostí, čtvrtý pílí. Dodal, že příroda se v těchto pozdních úpadkových stoletích světa zvrhla a plodí už proti dávným dobám jen drobné nepodařené zmetky.


Svět je tragédií pro toho, kdo cítí a komedií pro toho, kdo myslí.


Šťastných manželství je málo proto, že slečinky raději nastražují sítě, než aby budovaly klícky.


Uvádět argumenty je ten nejhorší způsob konverzace.


Velmi málo lidí, přesně řečeno, žije přítomností - připravují se na jiný život.