Henri Marie Beyle citáty

Stendhal · pseudonym

francouzská, 1783 - 1842

Přidat do oblíbených
Koupit knihy

Citáty (57)

„Člověk nežije na zemi proto, aby nabyl bohatství, ale proto, aby nalezl štěstí.“


„Člověk, který na všechny žárlí zůstane navždy chuďasem.“


„Člověk, který vypravuje o svých citových hnutích, je většinou směšný.“


„Dobrá hudba není nic jiného než citové pohnutí.“


„Chladná žena je jen ta žena, která se ještě nesetkala s tím, koho by milovala.“


„I nepatrný kousek naděje stačí roznítit lásku.“


„Každý génius je pro lidstvo ztracen, jestliže se narodí jako žena.“


„Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce.“


„Lásce lze zabránit jenom v jejich začátcích.“


„Muž pociťuje dlouhé obléhání jako pokořující, ženě přispívá ke slávě.“


„Nechte ho do zítřka přemýšlet, a uvidíte, s čím se shledáte!“


„Nezbytná kvalifikace pro historika je neschopnost vymýšlet si.“


„Od té chvíle, kdy začal milovat, nevidí ani ten nejmoudřejší muž žádnou věc tak, jak ve skutečnosti vypadá.“


„Poněvadž součástí milované ženy se stalo všechno, co je na světě krásného, jste najednou odhodláni dělat vše, co lze na světě dělat krásného.“


„Trvalá malá pochybnost, kterou je třeba konejšit, toť to, co zakládá věčnou touhu, toť to, co zakládá život šťastné lásky.“


„Upejpavost je nejhorším druhem lakomství.“


„V samotě lze získat vše, vyjma charakter.“


„Žena se často mění - blázen, kdo si její lásky cení.“


Boha omlouvá jen to, že neexistuje.


Bylo by mi skoro milejší, kdyby se mne má žena jednou do roka pokusila ze vzteku probodnout, než aby mne každý večer ubíjela svými rozmary.“


Civilizace pokročila kupředu a lidé se zastyděli za nelíčenou prudkost svých prvotních žádostí.“


Co nám udělá stáří, když jsme dva?


Člověk může poznat vše, jen sebe ne.


Charakterem člověka nazývám souhrn jeho morálních návyků.“


Jedným z rysů geniálnosti je nevláčet své myšlenky brázdou vyjetou obyčejnými lidmi.


Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu; pochybujeme-li o jejím srdci, nestaráme se o její obličej.“


Každá práce, vykonávaná čestně, je užitečná a zasluhuje proto uznání.“


Ke zrození lásky stačí docela malá naděje. Naděje potom může po dvou nebo třech dnech minout a láska je přesto na světě.“


Krásným vlastnostem milované bytosti se můžeme těšit pouze jako šťastné náhodě.“


Láska je krásná květina, ale člověk musí mít odvahu utrhnout ji na kraji propasti.“