Ernest Thompson Seton citáty

americká, 1860 - 1946

Citáty (33)

... kámen z jezera patří vodním duchům, a proto v blízkosti ohně popraská. Ale kámen z hory je kamenem slunce a ducha ohně; k žáru krbu přidá i svoje teplo. - Rolf zálesák


... každý moudrý člověk zůstane stát, když ho k tomu vyzve jeho pes. - Rolf zálesák


... nikdy nejsi poražen, pokud si to nepřipustíš; když nebudeš myslet na porážku, nepodlehneš. - Rolf zálesák


... ten, kdo volá o pomoc, vysílá kouzlo, které doletí dál než slova. - Rolf zálesák


Bosikado byla můj mocný nepřítel, ale vstoupil jsem do její říše a dal jsem jí poznat strach! - Rolf zálesák


Čím jsem starší, tím víc jsem přesvědčen, že všechno záleží na vůli člověka a co se děje kolem něho, není to hlavní. - Rolf zálesák


Člověk, který pořád mluví, mlátí jen prázdnou slámu. - Rolf zálesák


Domov je všude tam, kde žijí lidé, které milujeme; ať je to zámek nebo jeskyně, chatrč nebo palác, kočovný vůz nebo pevnost či lesní doupě. - Rolf zálesák


Chytrý člověk ví, nač stačí. Člověk, který mnoho mluví, mlátí jen prázdnou slámu. Hloupý je ten, který ve svém malém království není králem. Když se ti nelíbí tam, kde jsi, seber se a odejdi.


Jak vysoko je horský vrchol nad rovinou, tak hluboko je rovina pod vrcholem. - Z lesního království


Jestliže člověk koná něco upřímně a věří, že tím uctívá svého boha, pak ho skutečně uctívá. - Rolf zálesák


Jsem bílý vítr - ochránce tvorů, teď přišel čas a mám tě v moci, hory a sníh - mí bojovníci - mou pomstu splní této noci. - Z lesního království


Jsme obklopeni moudrostí, člověk není jejím pramenem, nýbrž pouhou nádrží a může vydat jen to, co nasbíral.


Kde není zima, nemůže být ani jaro. - Z lesního království


Když zabloudíš, neztrácej hlavu. Zbloudilý nezemře hladem ani nezmrzne; zahubí ho jen strach. Neboj se a všechno dobře dopadne. - Rolf zálesák


Medicína nemocného uzdravuje, když ji však bere zdravý, stane se nemocným. - Rolf zálesák


Největší hlupák je ten, kdo není králem ve svém malém království. - Rolf zálesák


Nestojím příliš o lidskou vděčnost, ta má kratší život než sněhová koule v čertově dlani. - Rolf zálesák


Neštěstí tě potkává jen proto, aby tě donutilo ukázat, co umíš. Když jsi udělal všechno, co jsi mohl, buď klidný a čekej. Všechno zas dobře dopadne. - Rolf zálesák


Nikdo není chytřejší než šestnáctiletý mládenec, leda patnáctiletá holka. - Rolf zálesák


Nikdy si nezahrávej se smrtí, pokud nemusíš, protože i kdybys stokrát vyhrál a jen jednou prohrál, prohrál bys všechno. - Z lesního království


Obyčejně, chlapče, přijdeš na to, že když věci vypadají nejčerněji, štěstí je nedaleko, ale musíš vydržet, zachovat si klidnou mysl a dobré srdce. - Rolf zálesák


Odvaha není, že se nebojíš. Odvaha je, že jdeš dál, i když se bojíš.


Ochraňuj všechny tvory pro radost, kterou ti dává jejich krása.


Poněvadž jsem poznal trýzeň žízně, vyhloubil jsem studánku, aby se i jiní mohli napít.


Protože jsem poznal trýzeň žíznivé touhy, chtěl bych vykopat studnu, z níž by mohli pít i jiní.


Snad každému, kdo zůstal někdy sám v divočině, se nezapomenutelně vtisknou do paměti dojmy prvního dne! Odkázán sám na sebe, ničím nepoután, už nemyslí na vymoženosti civilizace a všemi smysly se oddá naprosté volnosti. Cítí důvěrnou blízkost lesního světa, strach a němou úctu tváří v tvář velebnosti přírody i sladký pocit nekonečné svobody. - Rolf zálesák


Temnota je mírou světla. - Z lesního království


Ti z vás, kteří přisuzují city pouze člověku a u zvířat uznávají pouze instinkty (považované za cosi podřadnějšího), nepronikli dosud k pramenům pravdivého poznání, zatím jen zběžně nahlédli do hladiny stojatých vod rybníka, oné propasti nevědomosti, které se říká slovníky a encyklopedie.


To nebyl pád do propasti, nýbrž let orla, který se osvobodil z pout svazujících mu křídla a vznesl se ze skalního útesu proti horskému větru. - Rolf zálesák