Koupit knihy

Emanuel Moravec

Stanislav Yester pseudonym

česká, 1893 - 1945


Nahrávám...

Přidat citát

Citáty (9)

Český člověk je náchylný k zvláštní lehkomyslnosti. Dovede podléhat laciné dobrodružnosti, kde se přímá statečnost nahrazuje ohebností, kde přetvářka je štítem neplechy a kde představy zcela zaostalé, protismyslné, vydávají se za statky, pro které se pak obětuje i to nejdražší. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Dnes stojí český muž i žena před volbou: buď se dát cestou, kterou jde dnešní zákonná vláda a tím zajistit klid a slibnou budoucnost, nebo následovat Beneše krvavého, který bezpečně tisíce a tisíce českých lidí dopraví na onen svět. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Jsou chvíle v životě člověka, kdy touží po samotě, po temném koutu, kde by se mohl zalknouti bolestí a třeba zemřít, aby nikdo o tom nevěděl, aby nikdo sám nepřekážel i slovem soucitu. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Mnohokrát jsem varoval a myslím, že vždy jsem měl pravdu. Dnes se vám musím přiznat, že mám veliké starosti. Je-li panu Benešovi osud českého národa lhostejný, není lhostejný nám v této vládě a není lhostejný panu státnímu prezidentovi. Jako jeden z vás, který má osud národa na srdci, vyzívám všechny ty, kteří kryjí dnes britské agenty buď ze soucitu nebo ze strachu, aby udělali příslušné udání, a když už někdo chybil, aby se přiznal a svou rodinu zachránil. Jde o více, než si snad myslíte. V těchto hodinách řeší se osud českého národa na dlouhou dobu, ne-li pro vždy. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Musí ti být jasné, vlastně ještě jasnější než dosud, že budoucnost českého národa těsně souvisí s osudem Velkoněmecké říše, že její rány jsou ranami našimi a její nepřítel nepřítelem tvým. Zápas je tuhý, nepřítel lstivý a útočný.(…) Máme-li o co Prozřetelnost prositi, pak aby vyhověla naší upřímné touze a zbavila nás od zlého, kterým nás bezohledná zločinná emigrace souží a udolává. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Neskrývám, že český národ může leccos potkat nepříjemného, ale to jenom tehdy, kdyby se ukázal věrolomným vůči Velkoněmecké říši. Čech, který stojí za svým státním prezidentem dr. Háchou a který poslouchá svou zákonnou vládu zde ve vlasti, ten bude klidně žít a bude mít možnost svých schopností plně využít. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Nic vám neslibuji, ani varovat vás nechci. Dávám vám dnes pouze na vybranou: Buď český národ půjde klidně za svou prací a nechá Beneše Benešem a pak bude žíti jako vážená složka Říše a cenný budovatel nového řádu, nebo se český národ vydá Benešovi a zahyne na konec tak, jako v těchto dnech zahynula řada jedinců a jako byla ze země smetena obec Lidice. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


Pravda je opravdu trpčí než pelyněk a zeměžluč. Zločin musí stihnout zasloužený trest. Běda českému národu, nenaleznou-li se zločinci, kteří zavraždili Zastupujícího říšského protektora generála policie Heydricha. Běda, běda, pravím třikrát. Zde nesmí být těch nejmenších pochyb. Berlin mi teprve ukázal, jak je chvíle vážná a jak pro český národ vyzrála až do zoufalé osudovosti. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)


V Berlinu uznávají kvality českého národa, jeho velikou inteligenci a pracovitost, nikdo tam však není na pochybách, co bude třeba učinit, když by se český národ ukázal nespolehlivým a věrolomným. A s naší spolehlivostí vůči Říši je to tak jako s vínem. Aby dobré víno ztratilo na jakosti, stačí, aby se do něho cáklo několik kapek splašků. (Protektorát proti Londýnu – 38 dní Heydrichiády)