Eidži Jošikawa citáty

japonská, 1892 - 1962

Citáty (4)

Když dokážeš snášet těžkosti, můžeš zažít radost větší, než je bolest. Dnem i nocí, hodinu po hodině jsou lidé zaplavováni vlnami bolesti a radosti. Jedna se vrší na druhou. Když začneš toužit jenom po radosti, odkloníš se od života. A pakse všechna radost vytratí (str. 853 - Učitel Musaši, Musaši)


Místo aby ses snažil být takový nebo makový, staň se tichým obrem, kterým nic nepohne. Nemarni čas tím, že se budeš snažit dělat dojem na lidi. Pokud se staneš takovým člověkem, který si zaslouží respekt, budou tě lidé respektovat, aniž by ses o to snažil. (str. 651 - Vstup do města, Musaši)


Opravdu statečný je ten, kdo má rád život a váží si ho jako pokladu, který, když ho jednou ztratí, nemůže už nikdy získat zpět. Žít znamená mnohem více, než přežívat. Na délce trvání života, ať to bylo dvacet nebo sedmdesát let, nesejde. Délka jednoho života byla jen bezvýznamným okamžikem v nekonečném proudu času. (str. 491- Mezi stromy, Musaši)


Proč ulpívat na životě kráse a vášni tak vzdáleném? Půvabné jsou pivoňky, leč přijdou o své květy a uvadnou. Když snažím se, hory na mne shlíží. Když odpočívám, vzhlížím já na ně. Může to vypadat stejně, ale tak to není, neboť snažení nepředčí zahálení. I když zrovna kvetou, smutek visí nad květy. Myslí snad na to, že také jednou opadají? (str. 450 - Oheň z pivoněk, Musaši)