Baruch de Spinoza citáty

Benedictus de Spinoza · pseudonym

nizozemská, 1632 - 1677

Citáty (38)

Blaženost není odměnou ctnosti, nýbrž sama ctnost.


Co nazýváme pravdou? Klam starý tisíc let. Co je klam? Pravda, která žije teprve minutu.


Ctnost a síla jsou jedno a totéž.


Člověk je svobodný, může-li postupovat otevřeně a nemusí užívat lstí.


Člověk jedná naprosto podle zákonů své přirozenosti jen tehdy, když žije pod vedením rozumu.


Emoce přestává být emocí, jakmile si o ní vytvoříme jasnou a zřetelnou ideu.


Filozofové nadepisují svým jménem i ty knihy, v nichž pojednávají o pohrdání slávou.


Je vlastností moudrého člověka užívat věci a těšit se z nich, jak je to len možné; nikoli však až k přesycení, protože zde už o žádné potěšení nejde.


Každý má tolik práva, kolik má moci.


Kdo umí jen napadat a pranýřovat jejich chyby, a neumí jejich ducha posílit, nýbrž pouze zlomit, je na obtíž sobě i ostatním.


Lidská duše nemůže být úplně zničena zároveň s tělem, ale zůstane z ní cosi takového, co je věčné.


Moudrostí je poznání života, ne smrti.


Náš druh je součástí Přírody, nikoliv v ní uzavřená říše.


Nejeden člověk si zachoval zdraví a veselou mysl jen díky radám, kterých neuposlechl.


Nejlepší kvalitou peněz je jejich kvantita.


Nenávist, pravý opak lásky, vzniká z bludu, vycházejícího z domněnek.


Není smrti, nýbrž jen řada přeměn, které jsem již přežil a lepší z nich ještě přežiji.


Nezlob se, nenaříkej a využij svého rozumu.


Nikoli pohoršovat se, nikoli divit se, ale chápat.


Občanská svoboda je omezena zákony v zájmu ostatních občanů. Svoboda není bezuzdnost. Je tím větší, čím více se řídí rozumem.


Odvaha je žádost, která nějakého člověka povzbuzuje, aby při nějakém činu podstoupil nebezpečí, které by se lidé jemu rovní neodvážili podstoupit.


Pocit, který je utrpením, přestane být utrpením, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a zřetelnou představu.


Příroda sama je bůh.


Pyšní lidé a lidé, kteří se podceňují, jsou nejvíce vydáni na pospas afektům.


Radost je přechod člověka od menší dokonalosti k větší. Smutek je přechod člověka od větší dokonalosti k menší.


Radost, to je dokonalost.


Strach by nemohl být bez naděje, ani naděje beze strachu.


Svoboda neruší nutnost, nýbrž ji předpokládá.


Svobodný člověk nepřemýšlí o ničem méně než o smrti a jeho moudrost spočívá v úvahách o životě, ne o smrti.


Štěstí je odměnou ctnosti - tou je ctnost sama.