Arthur Schnitzler citáty

rakouská, 1862 - 1931

Citáty (6)

Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nelživější výmluvou.


Musíš mě brát takového jaký jsem, řekl tygr a chystal skočit. Také ty mě, řekl myslivec, a zastřelil ho.


Pokud věrnost není vzájemným darem, pak je nejpošetilejší ze všech marnotratnictví.


Pořádek je cosi umělého. Přirozený stav je chaos.


Zdvořilost není, nabídneme-li chromému, že mu poneseme hůl.


Že pravda leží ve středu? Ne, jen v hloubce.