Adam Mickiewicz citáty

polská, 1798 - 1855

Citáty (10)

Chcete-li mě posuzovat, nebuďte se mnou, ale ve mně.


Jed udělila příroda plazům, silnější tvorové ho nemají.


Každý den pozoruji, jak mládež trpí tím, že neexistují školy, v nichž by se učila žít s lidmi a se světem.


Láska z divokých pouští rajské zahrady činí.


Násilí nechť násilím se odrazí a se slabostí se učme bíti v mládí.


Přijdou časy, kdy budeme muset být světci, abychom byli básníky.


Rozpravy všechny - čím déle je povedeme, tím dál jsou od pravdy jak voda od pramene.


Satan je zbabělec a zůstat sám se bojí, nejčastěji ho najdeš tam, kdy dav se rojí.


Už samá fakta mají moc řešit velké problémy.


Už samotná fakta mají moc řešit velké problémy.