Kateřina Maýrová

česká, 1954

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění

S projevem nejhlubší úcty psaná žádost o studijní stipendium, žádost o podporu, žádost o výroční cenu, žádost o dovolení zhudebnit,… a k nim vztahující se koncept odpovědi ČAVU. Někdy je to odpověď kladná, jindy zamítavá, a k mojí velké radosti v několika případech odpověď hromadná, takže teď vím, ve které pražské ulici bydleli malíři Rudolf Kremlička, Emil Filla, skladatel Gustav Roob a příkladně ještě novinář Zdeněk Matěj Kuděj. Heč! Jinak je nutno uvést, že co do počtu slov zde korespondenci mírně přetlačuje poznámkový aparát. Až mi přijde škoda, že to není uděláno jinak, tj. tak, aby zajímavé informace v něm uvedené, byly pro čtenáře viditelnější. // Čtyři hvězdičky. ----------------------------- CITÁT: Dávajíce toho vědomost prosíme, abyste nám o skladbě cenou poctěné podal pro „Věstník“ stručnou zprávu, jak toho vyžaduje § 21. našeho jednacího řádu.... celý text
milamarus