Bohuslav Martinů, 1890–1959

štítky

24 knih


Podobizny nad klavírem 95% Podobizny nad klavírem 1966, Dagmar Posadovská

Knížka přibližuje mladým klavíristům autory skladeb, které studují. Historická látka evropské hudby tří století je rozvržena do medailonků, v nichž je beletristickou formou zpracován život a dílo určitého skladatele. více


Slunce v mramoru 100% Slunce v mramoru 1990, Jindřich Uher

Publikace vydaná při příležitosti 100 let od narození Bohuslava Martinů. Putování po Vysočině a místech spojených s Bohuslavem Martinů doplněné fotografiemi a v několika jazycích krátce nastíněný život Bohuslava Martinů.... více


Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) 80% Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu: Jan Novák a Bohuslav Martinů ve světle korespondence (1947–1959) 2022, Martin Flašar

Souběžný název: An Artist Must Never Lose Courage: Jan Novák and Bohuslav Martinů in the light of a correspondence (1947–1959). Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem ... více
Ticket to the New World / Lístek do Nového světa 100% Ticket to the New World / Lístek do Nového světa 2018, Eva Heyd

Medailony výjimečných osobností kulturního světa, které odešly v předvečer druhé světové války z Československa do Spojených států amerických. Zastoupeni jsou architekti, výtvarníci a fotografové, hudebníci, publicisté i... více


Bohuslav Martinů 60% Bohuslav Martinů 2015, Lucie Berná

Jubilejní publikace věnovaná životu a dílu Bohuslava Martinů. // Stručný, ale bohatý text obsahuje řadu dobových dokumentů a obrazových materiálů. Autorka čerpala z biografií, korespondence, vzpomínkových publikací a z p... více


(Nejen) evropský časoprostor Bohuslava Martinů 60% (Nejen) evropský časoprostor Bohuslava Martinů 1990, Iša Popelka

Katalog k výstavě, kterou ve spolupráci s Památníkem Bohuslava Martinů uspořádala Národní knihovna v Praze, a to u příležitosti 100. výročí narození skladatele. // souběžný anglický text více


Hudobníci 20. storočia 80% Hudobníci 20. storočia 1981, Jiří Vysloužil

Obsiahly prehľad a analýza tvorby skladateľov 20. storočia od priekopníkov (Sibelia, Skriabina, Janáčka, Debussyho ...) cez „klasikov“ (Stravinského, Berga, Šostakoviča, Bartóka, Martinů, Hindemitha, ...) až po tzv. náro... více


Bohuslav Martinů a Vysočina 100% Bohuslav Martinů a Vysočina 1960, Miloslav Bureš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící 100% Kresby Bohuslava Martinů: Martinů obrázky kreslící 2018, Bohuslav Martinů

Publikace vydaná u příležitosti výstavy, která zmapovala výtvarnou složku díla hudebního skladatele Bohuslava Martinů. Soustřeďuje se na kresby, které jsou součástí skladatelova osobního deníku, i na kresby na samostatný... více


Jan Zrzavý, Bohuslav Martinů - přátelé z Vysočiny 100% Jan Zrzavý, Bohuslav Martinů - přátelé z Vysočiny 2012, Lucie Jirglová

Publikace zachycuje na základě dokumentů, korespondence a vzpomínek příběh podivuhodného přátelství dvou velkých českých umělců od příchodu do Paříže, nedobrovolného rozchodu ve Francii na počátku 2. světové války až do ... více


Bohuslav Martinů 60% Bohuslav Martinů 1965, Miloslav Nedbal

Několik pohledů na život a dílo velkého českého skladatele našeho století. V knize jsou zachyceny hlavní etapy skladatelova života a díla. Kapitoly jsou řazeny chronologicky, aby vyvstal celkový profil osobnosti, aby čte... více


Fenomén Bohuslav Martinů 60% Fenomén Bohuslav Martinů 2009, Taťána Součková

Katalog začíná životopisným průřezem s akcenty na skladatelovo mládí a působení v Čechách, ve Francii (Pařiži), v USA a opět v 50. letech 20. století na několika místech v Evropě. O tento úvod se opírají speciální části ... více


Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění 80% Korespondence Bohuslava Martinů s Českou akademií věd a umění 2000, Kateřina Maýrová

Evidovaná úřední korespondence hudebního skladatele Bohuslava Martinů osvětluje jeho kontakty s Českou akademií věd a umění v letech 1914 - 1950. více


Hrůša o - on Martinů 100% Hrůša o - on Martinů 2020, Jakub Hrůša

Kniha glos a zamyšlení nad Bohuslavem Martinů, jejichž autorem je známý dirigent a zároveň prezident International Martinů Circle Jakub Hrůša. Kromě deseti Hrůšových textů věnovaných B. Martinů obsahuje publikace také ro... více


Symfonie Bohuslava Martinů 100% Symfonie Bohuslava Martinů 1959, Jaroslav Mihule

Tematický rozbor šesti skladatelových symfonií, které ve svém celku představují zcela osobitý projev české hudební tvořivosti. Studie si všímá i speciálních otázek teoretických a snaží se i z omezeného historického mater... více


Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů 100% Malý průvodce životem a dílem Bohuslava Martinů 2008, Jaroslav Mihule

Publikaci badatele a znalce Martinů života a díla vydalo Městské muzeum a galerie v Poličce, v rodišti B. Martinů. Stručný, ale bohatý text obsahuje též řadu dobových dokumentů a obrazových materiálů. více


Řecké pašije. Osud jedné opery 100% Řecké pašije. Osud jedné opery 2003, Růžena Dostálová

Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů. Nikos Kazantzakis, jeho pobyt v Čechách a spolupráce s Bohuslavem Martinů ve francouzském exilu Kristus v díle Nikose Kazantzakise Obsah románu Kristus znovu ukř... více


Poslední věci člověka - Bohuslava Martinů 100% Poslední věci člověka - Bohuslava Martinů 2005, Emanuel Vlček

O exhumaci, identifikaci, ošetření a novém uložení tělesných pozůstatků skladatele Bohuslava Martinů (1890-1859) v rodné půdě. více


Z mých pamětí hudebních % Z mých pamětí hudebních 2020, Emanuel Chvála

Vzpomínky českého hudebního kritika a skladatele Emanuela Chvály (1851-1924) reflektující českou hudbu a pražský hudební život v období od osmdesátých let 19. století do 1. světové války. // Sestaveno autorem na základě ... více


Bohuslav Martinů v obrazech 0% Bohuslav Martinů v obrazech 1964, Jaroslav Mihule

Obsah knihy: 28 čb.fotografií/oboustr.listy A4/-z uměleckého života B.M. Sešit 26 stran-psaný životopis B.M. více