Bohuslav Martinů, 1890–1959

štítky

9 knih

Ticket to the New World / Lístek do Nového světaTicket to the New World / Lístek do Nového světa2018, Eva Heyd

Medailony výjimečných osobností kulturního světa, které odešly v předvečer druhé světové války z Československa do Spojených států amerických. Zastoupeni jsou architekti, výtvarníci a fotografové, hudebníci, publicisté i... více


Bohuslav Martinů a VysočinaBohuslav Martinů a Vysočina1960, Miloslav Bureš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Bohuslav MartinůBohuslav Martinů1965, Miloslav Nedbal

Několik pohledů na život a dílo velkého českého skladatele našeho století. V knize jsou zachyceny hlavní etapy skladatelova života a díla. Kapitoly jsou řazeny chronologicky, aby vyvstal celkový profil osobnosti, aby čte... více
Symfonie Bohuslava MartinůSymfonie Bohuslava Martinů1959, Jaroslav Mihule

Tematický rozbor šesti skladatelových symfonií, které ve svém celku představují zcela osobitý projev české hudební tvořivosti. Studie si všímá i speciálních otázek teoretických a snaží se i z omezeného historického mater... více


Řecké pašije. Osud jedné operyŘecké pašije. Osud jedné opery2003, Růžena Dostálová

Korespondence Nikose Kazantzakise s Bohuslavem Martinů. Nikos Kazantzakis, jeho pobyt v Čechách a spolupráce s Bohuslavem Martinů ve francouzském exilu Kristus v díle Nikose Kazantzakise Obsah románu Kristus znovu ukř... více


Hudobníci 20. storočiaHudobníci 20. storočia1981, Jiří Vysloužil

Obsiahly prehľad a analýza tvorby skladateľov 20. storočia od priekopníkov (Sibelia, Skriabina, Janáčka, Debussyho ...) cez „klasikov“ (Stravinského, Berga, Šostakoviča, Bartóka, Martinů, Hindemitha, ...) až po tzv. náro... více


Bohuslav Martinů v obrazechBohuslav Martinů v obrazech1964, Jaroslav Mihule

Obsah knihy: 28 čb.fotografií/oboustr.listy A4/-z uměleckého života B.M. Sešit 26 stran-psaný životopis B.M. více


Bohuslav MartinůBohuslav Martinů1990, Blanka Červinková

Soupis hudebních a literárních děl skladatele. více


Česká hudba světu, svět české hudběČeská hudba světu, svět české hudbě1974, Jiří Bajer

Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k roku české hudby 1974. Autoři statí: Igor Belza, Jarmila Doubravová,Marta Ottlová, Vladimír Protopopov, Ivan Martynov, Eva Mikanová,Jitka Ludvová, ... více