koupit knihy

Karel Jaromír Erben

česká, 1811 - 1870

Nahrávám...

Nová kniha

Pohádkové vyprávěnky: Pro celou rodinu

Pohádkové vyprávěnky: Pro celou rodinu - Karel Jaromír Erben

O perníkové chaloupce, Hrnečku, vař!, Krejčík králem, Jak dědeček měnil, až vyměnil, O neposlušných kozlatech, O nepravém a pravém čertu, Jak se stal Matěj Cvrček doktore... detail knihy

TIP: Jakmile váš oblíbený autor vydá novou knihu, upozorníme vás!

Populární knihy

/ všech 135 knih

Komentáře (16)

666Jitka
25. března

Trochu mi připadá, jakoby to byl bratranec E.A.Poea - nejenom tvorbou, ale i vzhledem ...

Hamec
20.11.2020

ČRo Vltava, 20.11.2020
Jak člověk je a má být na tomto světě? Erbenovy balady promlouvají k dnešku i 150 let po jeho smrti (29 minut)
https://vltava.rozhlas.cz/jak-clovek-je-a-ma-byt-na-tomto-svete-erbenovy-balady-promlouvaji-k-dnesku-i-150-8365352

Vasobdivovatel
04.11.2020

On psal takové pohádky a básně, které jsou dodnes naší perlou, ale žádné nějaké dílo jako je Babička nebo Vesnický román nenapsal. On byl spíše jen na ty básně a pohádky.

1amu
04.10.2020

Dočetl jsem od mistra Kytici. Stydím se, že tak pozdě. Ale po přečtení jsem si uvědomil, že Karel Jaromír Erben je u nás zřejmě prvním, kdo napsal horor. Je zajímavé, že jeho současník (i když tvořil v pomalu se rodících Spojených státech amerických) byl na stejnou notu naladěný Edgar Allan Poe (*1809 + 1849). A oba měli ve světové literatuře předchůdce.
Bratři Jacob a Wilhelm Grimmové v budoucím Německu, ve Velké Británii R.L.Stevenson (Jekyll a Hyde), M.Shelley (Frankenstein) nebo Ir A.Stoker (Dracula, Hadí zámek).
Genialita Erbena je v tom, že je možná prvním, kdo sepsal horor ve verších a jakých !
Z dostupných pramenů víme, že psal jednotlivé příběhy postupně .
Viz wikipedia.cz : "Polovina básní byla napsána a otištěna před souhrnným vydáním. Z nich nejstarší je Polednice (z roku 1834, tiskem vydána 1840) a Poklad (z roku 1837, tiskem 1838). Starší je Zlatý kolovrat, Štědrý den a Holoubek. Ostatní balady vznikly v letech 1851–1852."
V pohádkách, které nadšeně sbíral zejména po českém venkově, aby je poté upravil pro možný soubor- jako knižní vydání byl ovlivněn německými romantiky bratry Grimmovými.
Na závěr si neodpustím poznámku, že Karel Jaromír Erben silně ovlivnil i krajana, budoucího největšího Čecha Járu Cimrmana . Cimrman z Liptákova, Erben z Miletína.
Lze říci, že i Járu Cimrmana ovlivnil. Vzpomeňme na jeho dílo Dlouhý, Široký a Krátkozraký. Tato divadelní hra využila od Erbena hned tři příběhy : Zlatovlásku, Tři zlaté vlasy děda Vševěda a Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a jakým úžasným způsobem.
Máte-li ždibec fantazie, představte si K.J. Erbena v Žižkovském divadle . A to pomyšlení - on čerpal od Grimmů a Cimrman od něj !

Majinka010406
11.09.2020

Můj velmi oblíbený spisovatel. Všechny knihy, které jsem od něj četla, byly skvělé.

Hezy
27.08.2017

Ten, jenž mi ukázal světlo poezie a probudil tak ve mne lásku k našim národním pověstem, k naší přírodě a k našemu lidu. Velikou úctu chovám k tomuto velikému muži naší vlasti. Muž, kterému se podařilo vnésti svému lidu do jeho podvědomí romantickou krásu našeho kouzelného bájesloví a našich drahých pověstí, které divotvorně ve svém spojení s romantikou našich krajů, blahodárně působí na duše těch, kteří k těm květům přivoní.

Cusco
09.04.2017

Karel Jaromír Erben měl pseudonym:

".. Erben, který seznal Nerudu asi okolo polovice let padesátých v rodině Holinových (viz. studie Bohusl. Čermáka "Jan Neruda" v Květech 1895, str. 29.),
prostřednictvím pak Nerudy též později Ad. Heyduka a potom i jiné druhy onoho, přilnul na vzájem k mladé generaci, nedbaje nepřízně "starých" k těmto epigonům.
Ba Erben postavil se jim přímo po bok tím, že se stal stálým účastníkem jejich almanachu Máj, do jehož všech čtyř ročníků přispěl, a to do I. r. 1858 pod průhledným pseudonem J. E. MILETÍNSKÝ, pohádkou Pták Ohnivák a liška Ryška, do II. r 1859 Zlatovláskou, do III. r 1860 pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda a do posledního, IV. r. 1861, národní bajkou českou Král Tchoř;
příspěvky do II., III., a IV. ročníku Máje podal Erben již pod vlastním jménem."

(Úvod, kniha: Karel Jaromír Erben: Kytice z pověstí národních, literárně historický úvod napsal Ladislav Quis, rok 1901)

Jaruš7
17.12.2016

K.J.Erben - většinu z jeho Kytice jsem uměla zpaměti již v druhé třídě, čítávala jsem ji mladší sestřičce a krásně jsme se bály.Dnes se z ní zkoušíme na procházkách v přírodě a udivujeme své potomky. Kouzelný to čas.

1