Jan Ciglbauer

česká, 1988

Nová kniha

Finanční stráž v Novohradských horách: Pašerácké a jiné příběhy z Novohradska a Kaplicka z let 1918-1948

Finanční stráž v Novohradských horách: Pašerácké a jiné příběhy z Novohradska a Kaplicka z let 1918-1948 - Jan Ciglbauer

Kniha je sondou do života a fungování finanční stráže v letech 1918-1948. Zapomenuté pašerácké aféry z regionu Novohradska a Kaplicka byly dohledány paběrkování... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948

Kompilát záznamů z archivu, týkajících se nejvyšších trestů udělených MLS, většinou výpovědí a rozsudku. Pro historiky užitečná publikace, pro laika zajímavá náhledem do činů a motivací kolaborantů, fungování gestapa, střípky lokální historie a všednodennosti. Otázka je, nakolik je popisované věrohodné – jde o souhrn výpovědí bez ověření historika, ale tak je třeba to brát. Škoda snad jen výhradně abecedního řazení procesů, velmi by se hodil třeba jen stručný seznam podle obcí nebo společných souzených činů. Takto osoby, které spolupracovaly a jejichž zločiny spolu souvisí, dělí velké množství stran, aniž by byly propojené nějakými odkazy. A pak také zamrzí větší množství pravopisných chyb, zvlášť vzhledem k renomovanému nakladatelství.... celý text
InaPražáková


Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948

V knize se odráží popis doby. Co retribučnímu soudnictví předcházelo, až po jeho obludnost. A to i za skutky, které ani v poválečném Československu neměly skončit na provaze.... celý text
Habrovan


Od kolaborace k vraždám: Příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic Od kolaborace k vraždám: Příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic

Kniha je nepochybně počinem zajímavým především pro nadšence do českobudějovické, potažmo jihočeské historie, našich válečných a těsně poválečných dějin, popřípadě i historie české kriminalistiky. Příběh Vladimíra Malého však nebyl na můj vkus dostatečně rozpracován, řada informací je převzata z již existujících zdrojů, v řadě ohledů v něm stále zůstává dost bílých míst a záhad. Autor myslím mohl s vydáním knihy ještě pár let počkat a shromáždit mezitím, třeba i skrze pamětníky či spíše jejich potomky, další prameny a svědectví k některým dosud ne zcela objasněným skutečnostem. Už jen to, že Jan Ciglbauer v publikaci neuvádí prakticky nic o protagonistově životě po propuštění ani datum jeho úmrtí (a platí to i u některých dalších osob, jimž je v knize věnována jinak vcelku obšírná pozornost), mi přijde poněkud rozpačité, byť si uvědomuji nesnadnost takového pátrání. (Na druhou stranu není právě toto náplní a klíčovou hnací silou práce badatele?) Politováníhodné je i to, že knize, která není stylisticky nijak oslnivá, nebyla věnována patřičná redakční a korektorská péče. Obsahuje tedy řadu pravopisných, gramatických a interpunkčních chyb a neobratností (namátkou *Durinsko, ulice *u Černé věže, vícekrát se vyskytují rozpory v pravopise jména, popř. rodném jméně různých popisovaných osob, třeba i na prostoru jediné stránky). Hlavní přínos této knížky tedy spočívá především v (opětovném) vytažení několika pozoruhodných lidských a kriminálních případů z období cca 1938-1948 na světlo. Cenné je také publikování řady dokumentů a svědectví z archivů (jakkoli někdy dost možná s drobnými chybami; v některých případech navíc s otazníkem, zda je jejich plné znění bez následného vysvětlujícího autorova komentáře pro příběh opravdu relevantní). Zájemce o problematiku uvedenou v úvodu této krátké recenze tedy kniha jistě potěší a obohatí, sám se však nemohu zbavit dojmu, že jde tak trochu o promarněnou příležitost.... celý text
V_MOd kolaborace k vraždám: Příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic Od kolaborace k vraždám: Příběh sedminásobného vraha RNDr. Vladimíra Malého z Českých Budějovic

Informačně je kniha dobrá, ale škoda anotace a řazení kapitol v knize, které vzbuzují mylná očekávání a kazí celkový dojem. Ciglbauer nepřináší úplně nová zjištění a neteoretizuje, jeho přínos je ve shromažďování regionálních dokumentů, které přetiskuje s důsledností místy možná až přehnanou. Přibližuje fungování jihočeského Gestapa a SD, působení Mimořádných lidových soudů, probere několik případů květnového násilí na Němcích – často ho organizovali dřívější konfidenti ve snaze jednak zbavit se svědků, jednak zalíbit se „vlasteneckou“ činností. Podtitul publikace ale naznačuje, že jádrem knihy má být Malého případ, použitý i jako rámovací text. O Malém bohužel není tolik informací, aby vydaly na víc než jednu samostatnou kapitolu, jenže místo jednoho soudržného textu jsou mezi různými odbočkami rozesety části jeho případu, což je náročné na pozornost. U umělecké literatury bych nic neřekla, ale u naučné oceňuji přehlednost. Navíc se některým svědkům věnuje zbytečný prostor – poměry ve firmě Baťa ve 30. letech mě sice zaujaly, ale Malého se týkají opravdu hodně vzdáleně. Rozhodnutí autora a nakladatelství postavit knihu na tomto konkrétním případu nerozumím, ale v souhrnu je to publikace zajímavá, především pro zájemce o jihočeskou historii. Beletristickým pandánem této knihy by mohla být Kohoutova Hvězdná hodina vrahů. Je vidět, že totalita a anarchie ani tak neprobouzejí v obyčejných lidech sklony k agresi, jako spíš některým jedincům uvolňují ruce k činům blízkým jejich naturelu, přičemž oběti a omluvy se mění podle momentálních okolností. Ostatně značná část květnových vrahů udělala rychlou kariéru u bezpečnostních složek jak prvního, tak druhého totalitního režimu.... celý text
InaPražáková


Jednadevadesátníci - Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu Jednadevadesátníci - Skutečný příběh dobrých vojáků 91. regimentu

Děkuji panu Cíglbauerovi za perfektně odvedenou práci. Dějiny českobudějovického IR 91 v období první světové války i poválečných bojů v Sudetech a na Slovensku byly vypracovány opravdu pečlivě a s velkým zaujetím. Použitím archivních materiálů s propojením deníků přímých účastníků událostí se podařilo vytvořit plastický obraz válečných událostí, hrdinství našich vojáků před nepřítelem i jejich nesmírného strádání. Spousty fotografií, map a situačních náčrtů přibližují bojovou cestu příslušníků pluku válkou, která doopravdy otřásla samými kořeny evropské civilizace. Je to kniha, která jednoznačně splňuje 18. úkol ČV 2021 - prostředí, ve kterém bych se nechtěl ocitnout. Velmi mě zasáhla popisovaná příhoda, která se stala při budování skalní kaverny pro ukrytí našich vojáků (str. 284): ".. strašný osud stihl 12. září 1916 svobodníka Sovu od naší setniny, který při odstřelování většího počtu ran na kótě 144 předčasně se přiblížil k nevybuchlé ještě patroně a byl opožděně explodujícím nábojem plně zasažen, takže přišel o obě oči, obě ruce a jednu nohu. Nicméně zůstal jako hrozný invalida na živu..." V knížce jsem jsem si všimnul jediné chybky, a to na str. 332 v čísle vysokomýtského pěšího pluku - správně má být IR 98. Dávám všech pět hvězd, ale tahle knížka si jich zaslouží ještě více! Kéž by takovým způsobem byla brzy zpracována také historie IR 8 a LIR 14 z Brna.... celý text
Boby17