Gustave Le Bon

francouzská, 1841 - 1931

Populární knihy

Nové komentáře u autorových knih

Psychologie davu Psychologie davu

Klasika, která stále inspiruje. Doslov shrnuje obsah a přináší další impulzy k tématu. U samotného Le Bona jsou nejzajímavější pasáže, k nimž ho inspirovaly revoluce 1789, 1830 a 1870.... celý text
sika444


Psychologie davu Psychologie davu

Jak zde již bylo zmíněno, jedná se o knihu poměrně složitou, avšak nadčasovou, prorocky předpověděla vývoj v 20.století. Nejsem si však jist, zda tak dobře obstojí Psychologie davů v tomto století, narážím především na autoři pojetí rasy, které v důsledku globalizace není tak relevantní, jako v jeho době.... celý text
atom018


Psychologie davu Psychologie davu

Psáno před 140 lety, trochu zatíženo myšlením té doby, ale plno věcí odhaleno u tehdy. Zajímavá kniha.
radimchPsychologie davu Psychologie davu

Psychologie davu je pro mě jedna z mála knih, které mě od těchto tzv. klasických autorů (v nakl. Portál - edice Klasici) vyloženě bavila a zajímala. Autor podrobně rozebírá masové chování, duši davů; jak je dav ovládán nevědomými procesy nebo jak je snadné ovlivnit dav (např. opakováním frází, prestiží, jednoduchostí sdělení). Dav podle něj reaguje na obrazy a je snadné v davu vzbudit nesprávné domněnky na základě nějaké neúplné, nejasné představy, kterou si dav však snadno doplní podle svého. Je pravda, že si člověk říká, co je nějak podložený fakt a co je autorovo názor - jenže to se u těhle starších autorů vyskytuje běžně, viz Fromm a další, takže tím bych se zas tak nezaobírala. Autor byl bohužel šovinista, takže ačkoliv s jeho knihou a pohledem na masy víceméně souhlasím (s menšími výhradami), ty pasáže o tom, že "žena je podobně jako dav primitivnějšího rázu a dělá z komára velblouda" mě docela iritovaly. Takže je třeba s tím počítat, říkala jsem si však, že by bylo dobrý, kdyby autor viděl, jak např. dokážou někteří muži reagovat na odlišné úhly pohledu; to by viděl teprve příval vzteklých emocí. Ale to jsem trochu odbočila, bohužel jsem na takový názory docela alergická. Protože i přesto, že "tehdy byla jiná doba" - ne, prostě neberu takový názory... Knížku jsem však dočetla, zase - autor se taky často opakuje (což je u těchto známých klasiků běžné), na začátku knihy mi přišlo, že je to psané až moc knižně na můj vkus. Vzhledem k tomu, že je to téma velmi aktuální, mě knížka bavila. Jak je známo mezi námi introverty, "čím víc lidí, tím víc problémů", takže pokud tento názor aspoň trochu sdílíte, knížka se vám určitě bude líbit (až na ty šovinistický kecy).... celý text
hu_87


Psychologie davu Psychologie davu

,, Z kostí lidí, kteří se stali obětí moci slov a formulí bychom vystavěli mnohem vyšší pyramidu než je Cheopsova... " Moc slov je těsně spjata s představami, jež slova vyvolávají a je úplně nezávislá na jejich skutečném významu... Obyčejně jsounejpůsobivější právě ta slova, jejichž smysl je nejméně vymezený... Takové jsou např. výrazy: demokracie, socialismus, rovnost, svoboda apod... , jejichž smysl je tak nejasný, že k jeho přesnému vymezení by nestačily ani objemné knihy... A přece je jisto, že se k jejich krátkým slabikám pojí síla opravdu magická, jako kdyby obsahovaly rozřešení všech problémů... Shrnují v sobě různé druhy neuvědomělých tužeb a zároveň i naděje v jejich uskutečnění. Proti určitým slovům a formulím nemohou rozumové důvody vůbec bojovat... Jsou slavnostně pronášeny před davy, a jakmile se tak stane, dostanou všechny obličeje uctivý výraz a hlavy se sklánějí... Mnozí na ně hledí jako na přírodní síly nebo nadpřirozenou moc... Vyvolávají v duších velkolepé a nejasné představy, ale právě tato nejasnost ještě zvyšuje jejich tajemnou moc... Jsou jako strašlivé božstvo, ukryté ve svatostánku, k němuž se věřící přibližuje jen s rozechvěním... ,, Z kostí lidí, kteří se stali obětí moci slov a formulí bychom vystavěli mnohem vyšší pyramidu než je Cheopsova... Takové jsou např. výrazy: demokracie, socialismus, rovnost, svoboda apod... Jsou slavnostně pronášeny před davy, a jakmile se tak stane, dostanou všechny obličeje uctivý výraz a hlavy se sklánějí... Vyvolávají v duších velkolepé a nejasné představy, ale právě tato nejasnost ještě zvyšuje jejich tajemnou moc... Jsou jako strašlivé božstvo, ukryté ve svatostánku, k němuž se věřící přibližuje jen s rozechvěním...... celý text
Andre2609