davové chování

štítky

4 knih


Psychologie davu 81% Psychologie davu 1994, Gustave Le Bon

Základní dílo moderní sociologie a psychologie. Kniha odpovídá na otázky typu co je dav, co je veřejné mínění, jak se vytváří a jak se dá ovlivnit? Zrevidovaný překlad z r. 1947. více


Vzpoura davů 86% Vzpoura davů 1993, José Ortega y Gasset

Ortega y Gasset ve své knize z roku 1930 reaguje na rozpínavost nacismu a komunismu. Kritizuje zde tzv. davového člověka. „Ani tato kniha, ani já nejsme političtí. Námět, o němž se tu hovoří, politice předchází a pa... více


Masa a moc 88% Masa a moc 1994, Elias Canetti

Elias Canetti zkoumá ve svém rozsáhlém historicko-sociologickém eseji „Masa a moc“ příčiny a následky vzájemného působení mocenských struktur a pohybu mas, zvláště osudné pro 20 století. Kniha vyšla poprvé v r. 1960, 15 ... více
Hledači světla 81% Hledači světla 2022, Femi Kayode

Vypátrat motiv vraždy spáchané na očích veřejnosti mělo být snadné. Někdo však nechce, aby pravda vyšla najevo. Ve východonigerijském univerzitním městečku Okriki jsou zlynčováni a zaživa upáleni tři vysokoškoláci a ... více