Emil Višňovský

slovenská, 1956

Nová kniha

K nové vědecké epoše: Globální srovnání deformací vědy

K nové vědecké epoše: Globální srovnání deformací vědy - Emil Višňovský

Tato kniha se zaměřuje na kritiku a vysvětlení byrokraticky, ideologicky a komerčně deformovaných koncepcí vědy, vzdělávaní a jejich institucí v posledních dese... detail knihy

Nové komentáře u autorových knih

Pragmatizmus Pragmatizmus

Obsah: Predhovor k Malej Antológii Filozofie 20. Storočia (František Mihina - Emil Višňovský) PRAGMATIZMUS VČERA a DNES (Emil Višňovský - František Mihina) Klasický Pragmatizmus Charles Sanders Peirce (František Mihina) - Upevňovanie Viery - Ako Vyjasniť Naše Idey - Princípy Fenomenológie - Základy Pragmatizmu - Logika ako Semiotika: Teória Znakov - Filozofia a Vedy: Klasifikácia - Uniformita William James (František Mihina) - Prúd Myslenia - Existuje Vedomie? - Radikálny Empirizmus - Pragmatizmus a Radikálny Empirizmus - Pragmatizmus a Zdravý Rozum - Pragmatistická Koncepcia Pravdy - Pragmatistický Výklad Pravdy a Jeho Nesprávne Pochopenia - Pragmatizmus a Humanizmus - Pragmatizmus a Náboženstvo - Vôľa Veriť John Dewey (Emil Višňovský) - Prečo Študovať Filozofiu? - Filozofia a Americký Národný Život - Vplyv Darvinizmu na Filozofiu - Vplyv Pragmatizmu na Výchovu - Filozofia Výchovy - Potreba Obnovy Filozofie - Skúsenosť a Filozofická Metóda - Súkromné a Verejné - Indivíduum v Kultúrnej Kríze - Únik z Ohrozenia - Model Skúmania - Budúcnosť Filozofie v Nalej ére Vedy (jej Rola Nikdy Nebola Väčšia) Neopragmatizmus Richard Rorty (Emil Višňovský) - Čo je Pragmatizmus - Pragmatizmus a Filozofia - Pragmatizmus je Politický Skrz-naskrz Vybraná Bibliografia k Štúdiu Filozofie Pragmatizmu Edičná Poznámka Menný Register... celý text
FurloSK