Emil Višňovský

slovenská, 1956

Nahrávám...

Životopis

Po maturite na gymnáziu v Michalovciach (1975) študoval filozofiu a históriu na FF KU v Bratislave. V r. 1980–83 pracoval ako asistent na VŠE v Bratislave a v r. 1983–90 ako odborný asistent na katedre filozofie a dejín filozofie FF KU. V r. 1990–93 bol vedeckým pracovníkom Kabinetu výskumu tvorivosti SAV, od r. 1993 prešiel do Kabinetu výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV v Bratislave, kde pôsobí ako samostatný vedecký pracovník. V r. 1982 získal na FF KU titul PhDr. a v r. 1994 tu obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (CSc.). V r. 1996 bol zvolený za predsedu Slovenského filozofického združenia. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa sústreďoval pôvodne na otázky sociálnej filozofie s dôrazom na problematiku ľudskej činnosti, práce a konania.

Zdroj životopisu: http://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/visnvs.html