Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic životopis

česká, 1568 - 1628

Životopis

Byl první kníže z Lobkovic, první vladař domu lobkovického (1624–1628), nejvyšší kancléř (1599–1628), český šlechtic a politik. (zdroj životopisu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.