Zdeněk Müller

česká, 1947

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Zdeněk Müller, CSc. se soustavně zabývá minulostí a současnými projevy islámu a muslimské civilizace. Jeho články publikovala odborná periodika (Archiv orientální, Mezinárodní vztahy), popularizační revue (Nový Orient), časopisy (Mezinárodní politika, Listy) i denní tisk (Lidové noviny). Poznatky z předchozího dlouhodobého studia palestinské otázky shrnul do knihy Jeruzalém mezi minulostí a budoucností (Paseka 2004) a v publikaci Svaté války a civilizační tolerance (edice Průhledy, Academia 2005) se zaměřil na terorismus a radikální náboženské projevy. Je rovněž autorem rozsáhlého překladu Dějin Střední Asie, které vydalo Nakladatelství Lidové noviny (2007) v edici Dějiny států. S cílem navázat kontakt s muslimy a islámem za hranicemi arabského světa podnikl cesty po Turecku a Íránu.

Zdroj životopisu: http://www.academia.cz/autori/zdenek-muller.html

Populární autoři:

Jules Verne

1828 - 1905