Zdeněk Martínek

česká, 1965

Nahrávám...

Životopis

PaedDr. Zdeněk Martínek (*5.7. 1965) - absolvent Pedagogické fakulty UK Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Pracuje v Pedagogicko-psychologické poradně v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Kromě toho přednáší pod vzdělávacími agenturami semináře na téma Agrese a agresivita u dětí a mládeže, Šikana jako narušení vztahů ve skupině, Agresivní a hyperaktivní dítě v MtŠ.

Zdroj životopisu: grada.cz

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973