Zbyněk Zbyslav Stránský

česká, 1926 - 2016

Nahrávám...

Životopis

Doc. PhDr. Zbyněk Zbyslav Stránský , též známý jako Z. Z. Stránský je český muzeolog a vysokoškolský pedagog. Po gymnáziu studoval filologii a historii na Karlově univerzitě v Praze. Po dokončení vysokoškolských studií pracoval postupně v několika českých muzeích (např. v Muzeu Antonína Dvořáka v Praze). V roce 1962 se pak stal pracovníkem Moravského zemského muzea v Brně, kde inicioval zřízení nového metodického centra muzeologie a byl pověřen jeho vedením. Stránský se velmi zasloužil o etablování muzeologie jako svébytné vědní disciplíny a o rozvoj muzeologické pedagogiky. Roku 1962 byla z jeho podnětu zřízena na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnes Masarykova univerzita) externí fakulta muzeologie, na které začal také přednášet. Poté, co byla roku 1991 zřízena samostatná katedra muzeologie na Masarykově univerzitě, stanul v jejím čele a byl zde také v roce 1993 habilitován jako první docent muzeologie.
Z. Z. Stránský je autorem mnoha prací, ve kterých rozvíjí pojetí muzeologie, její systém, metodiku a terminologii. Některé termíny, které Stránský ve svých teoretických pracích zavádí, se staly běžnou součástí muzeologické terminologie (např. muzealita).

Zdroj životopisu: Wikipedie

Populární autoři:

Charles Bukowski

1920 - 1994
J. R. R. Tolkien

1892 - 1973