památková péče

štítky

42 knih


Katechismus památkové péčeKatechismus památkové péče2004, Max Dvořák

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes. více


Nové městské prostoryNové městské prostory2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Úřad kreátoraÚřad kreátora2008, Roman Koucký

Text-manifest shrnuje autorovy názory na vztah památkové péče a současné architektury. Dle Kouckého je nutné, aby krajina, venkov a města nebyla přílišnou památkovou regulací zakonzervována, ale aby měla možnost dalšího... více
Kutná HoraKutná Hora2014, Aleš Pospíšil

Publikace v anglickém jazyce vydaná v edici UNESCO world heritage. Z češtiny přeložil Martin Tharp. více


Dominikánský klášter v Českých BudějovicíchDominikánský klášter v Českých Budějovicích2017, Daniel Kovář

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém ... více


Typologie obnovyTypologie obnovy2011, Václav Girsa

Monografie nabízí výběr realizací ateliéru architektů Václava Girsy a Miloslava Hanzla v oblasti památkové péče. Představuje konkrétní příklady konzervačního přístupu k obnově architektonických památek. Prostřednictví... více


Chemie v práci konzervátora a restaurátoraChemie v práci konzervátora a restaurátora1982, Jiří Zelinger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moderní památková péčeModerní památková péče2003, Alois Riegl

Kniha obsahuje stručný životopis A. Riegla, výklad jeho teorií a koncepcí i jejich aplikaci na české poměry. Teorie památkové péče - její podstata a vývoj. První ucelená a historicky zdůvodněná soustava hodnot moderní p... více


Stručný slovník památkové péčeStručný slovník památkové péče1983, Vlastimil Vinter

Oborový slovník přináší hesla vysvětlující předmět památkové péče, obsah památkové péče, zákon o kulturních památkách, teoretickou problematiku oboru. Zmiňuje periodické oborové publikace domácí i zahraniční. V příloze j... více


Umělecké dílo minulosti a jeho ochranaUmělecké dílo minulosti a jeho ochrana2005, Václav Wagner

Doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti. více


Prostory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českýchProstory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českých1998, Miroslav Urban

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní kulturní komise 1947–1951Národní kulturní komise 1947–19512004, Kristina Uhlíková

Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945–1951 na základě dekretů prezidenta republiky a zákonů o pozemkové reformě. V centru jejího zájmu stojí působení Národní kulturní komise, organizace, jejímž hl... více


Umění a svět: Studie z teorie a dějin uměníUmění a svět: Studie z teorie a dějin umění2002, Václav Richter

Václav Richter (1900-1970), někdejší profesor olomoucké a brněnské univerzity, byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků umění 20. století. Výbor shrnuje nejzávažnější časopisecké a dosud nepublikované statě ze vše... více


Navzdory / Architekti 1969–1989–2019Navzdory / Architekti 1969–1989–20192020, Petr Krajči

Posledních 50 let české architektury je obvykle děleno na dvě zdánlivě nesouvisející části – tu normalizační před listopadem 1989 a mnohem barvitější a svobodnější ve třech následujících desetiletích. Je to pravda, nebo ... více


Stavba pro venkov Stavba pro venkov '951996, Miroslav Baše

Sborník prací 2. ročníku soutěžní ankety, přednášek ze semináře pro starosty a výsledků studentské urbanistické dílny. více


1