památková péče

štítky

47 knih


Katechismus památkové péče 92% Katechismus památkové péče 2004, Max Dvořák

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes. více


Nové městské prostory 100% Nové městské prostory 2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Úřad kreátora 75% Úřad kreátora 2008, Roman Koucký

Text-manifest shrnuje autorovy názory na vztah památkové péče a současné architektury. Dle Kouckého je nutné, aby krajina, venkov a města nebyla přílišnou památkovou regulací zakonzervována, ale aby měla možnost dalšího... více
Kutná Hora 100% Kutná Hora 2014, Aleš Pospíšil

Publikace v anglickém jazyce vydaná v edici UNESCO world heritage. Z češtiny přeložil Martin Tharp. více


Dominikánský klášter v Českých Budějovicích 100% Dominikánský klášter v Českých Budějovicích 2017, Daniel Kovář

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém ... více


Moderní památková péče 90% Moderní památková péče 2003, Alois Riegl

Kniha obsahuje stručný životopis A. Riegla, výklad jeho teorií a koncepcí i jejich aplikaci na české poměry. Teorie památkové péče - její podstata a vývoj. První ucelená a historicky zdůvodněná soustava hodnot moderní p... více


Stručný slovník památkové péče 100% Stručný slovník památkové péče 1983, Vlastimil Vinter

Oborový slovník přináší hesla vysvětlující předmět památkové péče, obsah památkové péče, zákon o kulturních památkách, teoretickou problematiku oboru. Zmiňuje periodické oborové publikace domácí i zahraniční. V příloze j... více


Typologie obnovy 100% Typologie obnovy 2011, Václav Girsa

Monografie nabízí výběr realizací ateliéru architektů Václava Girsy a Miloslava Hanzla v oblasti památkové péče. Představuje konkrétní příklady konzervačního přístupu k obnově architektonických památek. Prostřednictví... více


Chemie v práci konzervátora a restaurátora 100% Chemie v práci konzervátora a restaurátora 1982, Jiří Zelinger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Umění a svět: Studie z teorie a dějin umění 80% Umění a svět: Studie z teorie a dějin umění 2002, Václav Richter

Václav Richter (1900-1970), někdejší profesor olomoucké a brněnské univerzity, byl jedním z nejvýznamnějších českých historiků umění 20. století. Výbor shrnuje nejzávažnější časopisecké a dosud nepublikované statě ze vše... více


Prostory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českých 80% Prostory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českých 1998, Miroslav Urban

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Úvod do památkové péče 100% Úvod do památkové péče 2015, Martin Horáček

Cílem této knihy je uvedení do tématu památkové péče. Určena je v první řadě těm, kdo čerstvě vykročili na cestě k porozumění smyslu péče o památky v dnešním světě, ať už jde o studenty nebo sympatizanty z řad veřejnosti... více


Národní kulturní komise 1947–1951 80% Národní kulturní komise 1947–1951 2004, Kristina Uhlíková

Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945–1951 na základě dekretů prezidenta republiky a zákonů o pozemkové reformě. V centru jejího zájmu stojí působení Národní kulturní komise, organizace, jejímž hl... více


Urbanistická typologie 100% Urbanistická typologie 2020, Vladimíra Šilhánková

Urbanistická typologie: úvod do urbanismu a základní typologie sídel. Kniha obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy. Nalezneme v ní kapitoly vztahující se k pojetí urbanismu, základní urbanistické termíny, typolo... více


Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana 100% Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana 2005, Václav Wagner

Doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti. více


Navzdory / Architekti 1969–1989–2019 80% Navzdory / Architekti 1969–1989–2019 2020, Petr Krajči

Posledních 50 let české architektury je obvykle děleno na dvě zdánlivě nesouvisející části – tu normalizační před listopadem 1989 a mnohem barvitější a svobodnější ve třech následujících desetiletích. Je to pravda, nebo ... více


Stavba pro venkov '95 80% Stavba pro venkov '95 1996, Miroslav Baše

Sborník prací 2. ročníku soutěžní ankety, přednášek ze semináře pro starosty a výsledků studentské urbanistické dílny. více


Úvod do muzejní konzervace a restaurování 100% Úvod do muzejní konzervace a restaurování 1985, Ladislav Págo

Určeno: pro posluchače fakulty filozofické. Obsah: - Úvod do problematiky konzervace a restaurace - Anorganické materiály (Kovy - železo, měď, stříbro, zlato, olovo, cín, zinek, hliník; lepidla, tmely) - Keramika (ma... více


Nemovité kulturní památky v Praze 8 100% Nemovité kulturní památky v Praze 8 1986, Josef Tvrz

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo 80% Adaptace zámku v Náměšti nad Oslavou na prezidentské sídlo 2017, Vít Hrbek

Publikace představuje zámek v dosud málo známých či opomíjených souvislostech. Již ne jen jako jeden z mnoha veřejnosti zpřístupněných hradů a zámků u nás, ale jako objekt, který měl významné postavení v dějinách republi... více