památková péče

štítky

33 knih


Katechismus památkové péčeKatechismus památkové péče2004, Max Dvořák

Klasická stať z roku 1916 představuje jednoduchou srozumitelnou formou základní etické aspekty přístupu k památkám a péče o ně, které jsou zcela nadčasové a platné dodnes. více


Nové městské prostoryNové městské prostory2002, Jan Gehl

Kniha seznamuje se světovým urbanismem, i s jeho dopadem na fungování občanské společnosti ve vyspělých zemích. Dánský urbanista Jan Gehl přináší konkrétní příklady přeměn městských center z celého světa. Kromě unikátníc... více


Úřad kreátoraÚřad kreátora2008, Roman Koucký

Text-manifest shrnuje autorovy názory na vztah památkové péče a současné architektury. Dle Kouckého je nutné, aby krajina, venkov a města nebyla přílišnou památkovou regulací zakonzervována, ale aby měla možnost dalšího... více
Kutná HoraKutná Hora2014, Aleš Pospíšil

Publikace v anglickém jazyce vydaná v edici UNESCO world heritage. Z češtiny přeložil Martin Tharp. více


Typologie obnovyTypologie obnovy2011, Václav Girsa

Monografie nabízí výběr realizací ateliéru architektů Václava Girsy a Miloslava Hanzla v oblasti památkové péče. Představuje konkrétní příklady konzervačního přístupu k obnově architektonických památek. Prostřednictví... více


Stručný slovník památkové péčeStručný slovník památkové péče1983, Vlastimil Vinter

Oborový slovník přináší hesla vysvětlující předmět památkové péče, obsah památkové péče, zákon o kulturních památkách, teoretickou problematiku oboru. Zmiňuje periodické oborové publikace domácí i zahraniční. V příloze j... více


Dominikánský klášter v Českých BudějovicíchDominikánský klášter v Českých Budějovicích2017, Daniel Kovář

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém ... více


Umělecké dílo minulosti a jeho ochranaUmělecké dílo minulosti a jeho ochrana2005, Václav Wagner

Doplněno úvodní studií, životopisem autora, bibliografií jeho díla a dvěma dosud nepublikovanými texty z pozůstalosti. více


Chemie v práci konzervátora a restaurátoraChemie v práci konzervátora a restaurátora1982, Jiří Zelinger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Moderní památková péčeModerní památková péče2003, Alois Riegl

Kniha obsahuje stručný životopis A. Riegla, výklad jeho teorií a koncepcí i jejich aplikaci na české poměry. Teorie památkové péče - její podstata a vývoj. První ucelená a historicky zdůvodněná soustava hodnot moderní p... více


Prostory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českýchProstory smrti - nástin vývoje hřbitovů zemí českých1998, Miroslav Urban

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Národní kulturní komise 1947–1951Národní kulturní komise 1947–19512004, Kristina Uhlíková

Publikace se zabývá osudem památek zestátněných v letech 1945–1951 na základě dekretů prezidenta republiky a zákonů o pozemkové reformě. V centru jejího zájmu stojí působení Národní kulturní komise, organizace, jejímž hl... více


Hrady, zámky, quo vadis?Hrady, zámky, quo vadis?2009, * antologie

Správa a rozvoj zpřístupněných památkových objektů jako specifický multidisciplinární soubor činností. Sborník z konference pořádané v listopadu 2009 v Jindřichově Hradci. více


Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878–1939)Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878–1939)2010, Kristina Uhlíková

Publikace autorky Kristiny Uhlíkové se zabývá prvními dvěma životními etapami jedné z nejvlivnějších osobností české kulturní historie první poloviny 20. století. Zdeněk Wirth významným způsobem zasáhl do domácího umělec... více


Sázava: ve světle archeologie a stavebních dějinSázava: ve světle archeologie a stavebních dějin1977, Květa Reichertová

Příručka stručně provází stavební historií Sázavského kláštera. více


1