Wolfram Kinzig životopis

německá, 1960

Životopis

Narozen v roce 1960 v Mannheimu; Univ.-Prof. Dr. theol.; německý protestantský církevní historik. V rámci svého výzkumu se zaměřuje na raná církevní vyznání víry, ranou církevní exegezi a kázání, Cyrila Alexandrijského, křesťanské koncepty dějin, dějiny židovsko-křesťanských vztahů, univerzitní a vědecké dějiny (zejména teologii) v 19. a 20. století a globální křesťanství současnosti.

V letech 1978–1985 studoval protestantskou teologii a latinská studia na univerzitách v Heidelbergu a Lausanne. Následně absolvoval postgraduální studium na Christ Church (Oxford) u Maurice Wilese a na Trinity College (Cambridge) a dalších. V roce 1988 získal doktorát z teologie na teologické fakultě Ruprecht-Karls-University v Heidelbergu. (zdroj životopisu: https://de.wikipedia.org/wiki/...)

Ocenění