Koupit knihy

Vladimír Müller

česká, 1904 - 1977


Nahrávám...

Životopis

Vladimír Müller byl autorem historických próz a dramat, publicista a divadelní kritik, editor.
Vladimír Müller se narodil v rodině obchodníka. Po maturitě na reálném gymnáziu vystudoval dějiny moderních literatur na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Již v době studií se zajímal o dramatický žánr a divadlo. Publikoval články o divadle a filmu např. v Panorámě, Divadelních novinách, Rozpravách Aventinách a mnoha dalších novinách a časopisech.
Vladimír Müller hrál v prvních představeních Osvobozeného divadla. Poté pracoval jako redaktor v kulturní rubrice Národních listů,dále v literárním a dramatickém oddělení Čs. rozhlasu.
V rozhlase pracoval Vladimír Müller i po 2. světové válce. V letech 1949 – 58 vedl dokumentační oddělení kulturního nakladatelství Dilia. Poté se věnoval svobodnému povolání.
Vladimír Müller vydal svá první beletristická díla až za války. Čerpal náměty z historie, stejně jako v pozdějších prózách:
Žebrák s erbem – 1941, román
Rybnikář Kuba – 1942, drama
Bloudění Dorotky vojandy – 1946
Mumraj grošů – 1970
Neúplatný ortel – 1978

Müllerovy prózy jsou většinou situované do jižních Čech 16. – 17. století, vycházejí ze znalostí archivních materiálů.
Vladimír Müller připravil pro rozhlas desítky dramatizací a úprav světových i českých autorů.
Uspořádal a knižně vydal přes 20 her klasiků různých národností.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882