Václav Hejnák životopis

česká, 1964

Životopis

Narozen 13.03.1964, prorektor pro rozvoj ČZU.
Je garantem a přednášejícím předmětů vyučovaných pro studenty FAPPZ, jako jsou Fyziologie rostlin, Základy fyziologie rostlin a Základy růstu a vývoje rostlin pro bakalářské obory, Speciální fyziologie rostlin a Plant Physiology pro navazující magisterské obory a Fyziologie rostlin pro doktorandy, který je zároveň vyučován i pro studenty doktorského studia na Fakultě tropického zemědělství.
Na FAPPZ je garantem bakalářského, profesně zaměřeného studijního programu a oboru Veřejná správa v zemědělství a krajině.
Školitel doktorandů v oboru Obecná produkce rostlinná. Pod jeho vedením bylo úspěšně obhájeno 11 disertačních prácí se zaměřením na fyziologii rostlin nebo zemědělskou botaniku. (zdroj životopisu: https://2yhdvm5.257.cz/en/hejn...)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.