Václav Benda životopis

česká, 1946 - 1999

Životopis

Václav Benda (* 8.8.1946, Praha; † 2.6.1999, Praha) byl český filosof, kybernetik, katolický aktivista, pravicový politik a protikomunistický disident, politický vězeň komunistického režimu a zakladatel a první předseda Křesťanskodemokratické strany. Jeho syn Marek Benda rovněž působí v politice.

Václav Benda vystudoval bohemistiku a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1964–1969), v této době byl aktivní ve studentském hnutí a podílel se na zakládání klubů katolické mládeže. Na FF UK působil v letech 1969 až 1970 jako asistent. Poté v letech 1970–1975 vystudoval teoretickou kybernetiku na MFF UK a pracoval jako počítačový odborník ve Výzkumném ústavu železničním (1975 až 1977).

V roce 1977 podepsal Chartu 77, jejímž byl v letech 1979 a 1984 mluvčím, a v roce 1978 se podílel na založení Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Za svou činnost byl v letech 1979 až 1983 vězněn pro podvracení republiky. V letech 1985–1989 vydával samizdatový časopis Paraf.

Po sametové revoluci byl spoluzakladatelem Křesťanskodemokratické strany (KDS), v jejímž čele do roku 1993 stál a posléze byl jejím místopředsedou. Od července 1992 do prosince téhož roku byl předsedou Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V roce 1996 se stal po sloučení KDS a ODS členem Občanské demokratické strany, za níž byl téhož roku zvolen do Senátu. V letech 1994 až 1998 byl ředitelem Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu.

Václav Benda byl křesťansky a pravicově orientovaný člověk a politik. Jako jeden z mála českých politiků schvaloval antikomunistický převrat a vojenskou diktaturu Augusta Pinocheta v Chile. (zdroj životopisu: Wikipedie)

Ocenění