Štefan Šmálik

slovenská, 1908 - 1991 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Štefan Šmálik sa narodil 17.decembra 1908 v Nižnej Šuňave. Vychodil 6-ročnú ľudovú školu v Šuňave. Po jej ukončení pomáhal rok doma otcovi na hospodárstve. Po vzore brata Jána sa prihlásil na Gymnázium v Levoči, kde v rokoch 1921 – 1923 aj študoval. V roku 1923 sa rodina Šmáliková presťahovala do Smižian a otec, aby zarobil na štúdia pre deti, odišiel do Kanady odkiaľ sa vrátil po šiestich rokoch s podlomeným zdravím. Po presťahovaní nastúpil Štefan Šmálik na Štátne reálne gymnázium v Spišskej Novej Vsi (1923 – 1926). Vďaka úspechom v štúdiu mu bolo umožnené študovať ako štipendistovi na Carnotovom lýceu vo francúzskom Dijone, ktoré ukončil baccalaureátom v roku 1929. Po návrate sa rozhodol pre štúdium teológie na Spišskom seminári v Spišskej Kapitule.

Za kňaza bol vysvätený 8.januára 1934. Začal pôsobiť ako administrátor a učiteľ náboženstva v Tvrdošíne, neskôr v Liptovskom Mikuláši. Počas rokov 1938 – 1946, keď pôsobil ako farár v Hybiach našlo na fare útulok a obživu mnoho evakuantov. V obci zorganizoval dve misie. Po prechode frontu vyučoval ruštinu. V septembri 1946 odišiel do Bratislavy, kde sa stal stredoškolským učiteľom náboženstva. Súčasne študoval na Univerzite Komenského ruštinu a dejepis.

Pre jeho veľký vplyv na študentov ho zbavili profesúry, v roku 1951 zatkli a po troch rokoch vyšetrovacej väzby bol 24.-30.apríla 1954 súdený spolu s ďalšími, tzv. záškodníckou skupinou vatikánskej katolíckej stolice. Bol obvinený z vyzvedačstva a velezrady a odsúdený na 13 rokov väzenia. Až po 11 rokoch mu bola udelená amnestia prezidentom Novotným.

Jeho žiadosť pracovať v pastorácii bola zamietnutá, preto musel pracovať ako skladník v mlyne. Až od roku 1965 mu bolo vyhovené, po roku ako kaplán v Spišskom Podhradí bol farárom v Liptovskom Trnovci, Tvrdošíne a Oravskom Bielom Potoku, kde 21.decembra 1991 zomrel. Pochovaný bol 24.decembra 1991 na cintoríne v Tvrdošíne.

Štfan Šmálik sa už počas svojho prvého pôsobenia v Tvrdošíne začal zaoberať štúdiom histórie Oravy, bádal v oravských archívoch a prispieval do regionálnej tlače. Po prepustení z väzenia a návrate do pastorácie sa vrátil k literárnej činnosti. Venoval sa tiež histórii Veľkomoravskej ríše a činnosti Cyrila a Metoda. Vydal 22 samostatných publikácií, preložil knihu Portrét Marty Robinovej od Jeana Guitana. Venoval sa tiež inventarizácii kapitulskej knižnice, pomáhal pri výskume keltskej mince, zorganizoval petíciu za prepustenie uväznených františkánov a verejne písal o problémoch, ktoré boli spojené s vyučovaním náboženstva. V roku 1992 bola na jeho počesť v Tvrdošíne zriadená Cirkevná základná škola Štefana Šmálika.

Zdroj životopisu: http://www.sunava.sk

Populární autoři: