Robert Silverberg

americká, 1935 statistiky · web

Nahrávám...

Životopis

Robert Silverberg, spisovatel sci-fi literatury, se narodil roku 1935 v Brooklynu v New Yorku. Únikem z jeho poměrně osamělého a nepříliš veselého dětství mu byla četba sci-fi literatury. Sám také začal psát již v mladistvém věku. Silverberg roku 1956 úspěšně ukončil studium anglické literatury na Columbia University. Téhož roku se oženil (roku 1976 se však se svou ženou rozešel a definitivně se rozvedl roku 1986).

Nějakou dobu se živil psaním vědeckofantastické literatury, zejména do časopisů. Rok 1959 však nastal propad zájmu o sci-fi, což Silverberga na nějakou dobu přimělo věnovat se i jiným žánrům. K publikování sci-fi se pak vrátil v polovině 60. let. Na poli literatury se objevil jako jeden z nejbystřejších a nejsvědomitějších spisovatelů své doby.

Silverbergova díla z tohoto období jsou pozoruhodná psychologicky komplexními charakterovými studiemi, morálně vyhraněnými tématy a sugestivními popisy tísnivých a omezujících prostředí, která se člověk musí snažit překonat. V tomto směru dosáhl Silverberg největšího úspěchu románem Dying Inside (česky Umírat v nitru, 1995), sugestivním příběhem o telepatovi odloučeném od okolí vlastní jedinečnosti, který je ještě více izolován ztrátou svých schopností a tedy i jediným způsobem interakce s normálními lidmi. Dramatické jádro Silverbergových nejsilnějších povídek se zabývá jedinci konfrontovanými se smrtelností, např. v povídkách Born with the Dead (Narozen s mrtvými) a The Second Trip (Druhý výlet). Napsal i řadu románů a nebeletristických knih pro děti a sestavil více než sedmdesát antologií.

Po létech vytrvalého psaní na Silverberga dolehly zdravotní potíže i problémy spojené s požárem jeho domu. Přestěhoval se roku 1972 na západní pobřeží a o tři roky později oznámil odchod do spisovatelského důchodu. Pět let nato se však vrátil knihou Lord Valentine's Castle (Hrad lorda Valentina), který byl začátkem série Majipoor, a od té doby stále tvoří. Roku 1987 se Silverberg podruhé oženil s Karen Haberovou, též spisovatelkou sci-fi. V současné době spolu žijí v Montclairu (Oakland, Kalifornie).

Za svůj plodný spisovatelský život získal Silverberg 5x Nebulu (20 nominací) a 4x Huga (27 nominací). První cenu Hugo kategorii Nejslibnější nový autor získal již v roce 1956, méně než dva roky poté, co prodal svou první povídku. Roku 2004 byl jmenován Velmistrem žánru.

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net

Populární autoři: