Koupit knihy

Robert Jáger

slovenská, 1980


Nahrávám...

Životopis

Absolvoval magisterské štúdium v odbore právo a magisterské štúdium v odbore filozofia. V roku 2011 ukončil doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte KU (PhD.) Roku 2015 ukončil doktorandské štúdium na Právnickej fakulte TU v Trnave (PhD.) V roku 2017 sa habilitoval na Právnickej fakulte UK v Bratislve v študijnom odbore Teória a dejiny štátu a práva (doc.)

Absolvoval viacero študijných a vedecko-výskumných pobytov v Moskve, Berlíne, Innsbrucku, New Yorku, Prahe, Istanbule, Honolulu. Je držiteľom jazykového certifikátu C1 z jazyka nemeckého, C1 z jazyka ruského a C1 z jazyka anglického.

Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc a vedeckých štúdií a odborných článkov. V minulosti sa zameriaval najmä na otázky štátu a práva v prvej polovici 20. storočia. V súčasnosti sa venuje najmä otázkam vývoja právnej terminológie v slovanských jazykoch a na základe jazykovedných metód skúmania praslovančiny a staroslovienčiny rekonštruuje veľkomoravské právo predcyrilometodského obdobia. Momentálne pôsobí na pôde Právnickej fakulty UMB.

Je delegátom Slovenskej republiky v Legislatívnom výbore Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives so sídlom v Bruseli. Je držiteľom potvrdenia Národného bezpečnostného úradu o oprávnení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami.(zdroj životopisu: https://www.prf.umb.sk/rjager/)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: