Richard Papík

česká, 1962

Nahrávám...

Životopis

Působí od roku 1994 na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (ÚISK FF UK) jako vysokoškolský učitel, v letech 2000 až 2002 byl zástupcem ředitele, od roku 2002 do současnosti je ředitelem ÚISK FF UK. Do roku 1994 působil deset let ve sféře VTEI (vědecké, technické a ekonomické informace) a v období 1994 až 2000 byl také informačním specialistou společnosti Medistyl Praha. Odborně je zaměřen zejména na rešeršní metody, online systémy a informační podporu vědy a výzkumu. Jeho vedlejším zájmem je problematika kognitivních aspektů percepce informací, a to od oblasti human-computer interaction až po problematiku čtení včetně tzv. rychlého čtení. Je řešitelem nebo účastníkem grantů a projektů akademické i komerční sféry. Je také členem Ústřední knihovnické rady ČR (při MK ČR), Vědecké rady Národní knihovny ČR, Vědecké rady Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Oborové rady informační vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Rady Knihovny Akademie věd ČR, Rady Národní lékařské knihovny ČR, místopředsedou České informační společnosti aj.

Zdroj životopisu: http://www.topvision.cz/prednasejici/richard-papik/

Populární autoři:

Charles Darwin

1809 - 1882