Koupit knihy

Peter Dráľ

slovenská


Nahrávám...

Životopis

Je analytik a lektor v oblasti vzdelávania. Spolupracuje s viacerými mimovládnymi, akademickými a výskumnými inštitúciami na Slovensku aj v zahraničí. Študoval žurnalistiku a politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a štúdiá nacionalizmu na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti. Zameriava sa na ľudskoprávne a interkultúrne otázky, inkluzívne vzdelávanie a manažment vzdelávacích reforiem. V rokoch 2006 – 2014 pracoval v Nadácii Milana Šimečku, kde realizoval množstvo vzdelávacích projektov pre učiteľov, mládežníckych pracovníkov, zamestnancov verejnej správy, policajtov a ďalšie profesijné skupiny. V minulosti sa taktiež podieľal na vytváraní viacerých politík v oblasti vzdelávania, mládeže, integrácie Rómov a migrantov. V roku 2014 spoluinicioval kampaň Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku, ktorá sa snaží zapojiť širokú verejnosť, odborníkov a tvorcov politiky do dialógu o budúcnosti vzdelávania v krajine. Od roku 2015 je taktiež členom výskumného tímu vyvíjajúceho intervencie na zmierňovanie predsudkov na Slovenskej akadémii vied a Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. V súčasnosti sa podieľa aj na vyvíjaní medzinárodného vzdelávacieho portálu o identite, rozmanitosti a diskriminácii mladých ľudí v Európe. V spomínaných oblastiach je autorom a spoluautorom viacerých výskumných, analytických a advokačných publikácií, vzdelávacích materiálov a praktických príručiek.

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři:

Johanna Lindsey

1952 - 2019