Pavel Kalač

česká, 1943

Nahrávám...

Životopis

Prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (1943) absolvoval v roce 1965 Fakultu potravinářské technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Šest let pracoval v Jihočeském průmyslu masném v Českých Budějovicích, od roku 1971 je vysokoškolským učitelem. V roce 1979 získal na Fakultě potravinářské a biochemické technologie vědeckou hodnost kandidáta věd, o čtyři roky později se habilitoval jako docent v oboru zemědělská chemie. V roce 1999 byl jmenován pro stejný obor profesorem. Působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ve výuce se věnuje především chemii přírodních organických látek a chemii potravin.

Jeho výzkumná činnost byla postupně zaměřena na konzervaci krmiv, některé antinutriční složky krmiv a v současnosti na některé biologicky účinné složky potravin. Je autorem a spoluautorem 11 knih a monografií, více než 120 vědeckých a odborných článků v českých i zahraničních časopisech a 55 referátů na českých i zahraničních konferencích.

Populární autoři:

J. R. R. Tolkien

1892 - 1973