Pavel Bělina

česká, 1948

Nahrávám...

Životopis

PhDr. Pavel Bělina, CSc. (3. září 1948 Trutnov) je český historik. Specializuje se především na dějiny českých zemí a habsburské monarchie v 16.–19. století.
V letech 1967–1972 vystudoval obor archivnictví a dějepis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Studia ukončil obhajobou diplomové a rigorozní práce Hradec Králové v době předhusitské a ziskem titulu PhDr. Poté krátce pracoval jako archivář ve Vojenském historickém ústavu a od roku 1974 byl zaměstnán v Ústavu československých a světových dějin ČSAV Praha. V letech 1991–1997 působil jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V letech 1994–2002 byl zaměstnán v Historikém ústavu Armády ČR. Mezi léty 2002–2006 byl osobou samostatně výdělečně činnou. Od roku 2006 pracuje jako vedoucí redaktor v nakladatelství Paseka a od roku 2007 působí jako odborný asistent na FF UK.

Zdroj životopisu: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_B%C4%9Blina

Populární autoři:

Agatha Christie

1890 - 1976
Karel Čapek

1890 - 1938