Paulo Coelho

brazilská, 1947

Nahrávám...

Životopis

Paulo Coelho se narodil 24. srpna 1947 v Brazílii, ve středostavovské rodině jako syn inženýra Pedra a Lygie, která byla v domácnosti. V sedmi letech se stal žákem jezuitské školy svatého Ignáce v Rio de Janeiru. Paulo nakonec začal nenávidět povinný charakter náboženské praxe. Přestože nesnášel ani modlitby, ani účast na mši, tamější výuka měla na něho také v něčem dobrý vliv. V přísných školních chodbách Paulo objevil, po čem doopravdy touží: být spisovatelem.

Brzy získal svou první literární cenu ve školní básnické soutěži; a jeho sestra Sonia vypráví, jak byla odměněna za slohovou práci, když v jedné soutěži předložila něco, co Paulo zahodil do smetí. Paulovi rodiče měli nicméně se synem jiné plány. Chtěli, aby se stal inženýrem, a proto se snažili potlačovat jeho touhu věnovat se literatuře. Jejich neústupnost, ale také četba Obratníku Raka Henryho Millera probudily v Paulovi vzdor a on začal porušovat rodinná pravidla. Otec chápal Paulovo chování jako příznak duševní poruchy a v sedmnácti letech jej nechal dvakrát internovat v psychiatrické léčebně, kde se Paulo musel podrobit opakované elektrošokové terapii.

Krátce nato Paulo navázal styky s jednou divadelní skupinou a začal pracovat jako novinář. V očích tehdejší měšťanské rodiny bylo divadelní prostředí působištěm lidí bez morálky. Paulovi rodiče se toho zalekli a rozhodli se porušit svůj slib, že už jej nepošlou do psychiatrické léčebny, a nechali ho internovat potřetí. Když odtud Paulo vyšel, cítil se ještě ztracenější a uzavřenější ve svém vlastním světě. Zoufalí rodiče zavolali jiného lékaře, který zhodnotil problém jinak: Paulo není blázen a nemusí znovu do léčebny, ale musí se naučit čelit životu.

Paulo Coelho je považovaný jedněmi za alchymistu slova a druhými zase za fenomén masové kultury, je jedním z nejvlivnějších autorů současné doby. Jeho knihy byly přeložené do 56 jazyků a vyšly ve více než 150 zemích, kde obsazují první místa na žebříčcích nejprodávanějších knih a překračují literární sféru tím, že se stávají tématem společenských a kulturních diskusí.

Zdroj životopisu: ld.johanesville.net

Populární autoři:

Karel Čapek

1890 - 1938