Koupit knihy

Otakar Viktorin

česká, 1903 - 1958


Nahrávám...

Životopis

prof. RNDr. Otakar Viktorin
* 23.5.1903 Černá Hora – † 25.4.1958

vysokoškolský profesor, fyzikální chemik

zajímavé okolnosti
ve 30. letech na zahraničních stážích na École des Hautes Études v Paříži a v Cambridge v Cavendish Laboratory

bydliště
Brno

vzdělání
učitelský ústav v Brně (1922 maturita),
první státní reálka v Brně (1925 maturita),
1925–1929 PřF MU (1930 doktorát z přírodních věd, aprobace pro výuku chemie, matematiky a fyziky),
studoval v Paříži a v Anglii

dílo

- Přeměna prvků a umělá radioaktivita (1941)
- Kapitoly fysikální chemie (1950)
spolu s J. Baborovským Cvičenie v chemii teoretickej a fyzikálnej I. a II. (1951, 1955)
zaměstnání
učitel národní školy v Křetíně (1922–1923),
ČVŠT v Brně - asistent na ústavu teoretické a fyzikální chemie (od roku 1930); v roce 1937 habilitace, roku 1947 jmenován profesorem,
v roce 1951 odchod do důchodu

odborné a zájmové organizace
Československá společnost chemická,
Société de chimie physique Paris

prameny, literatura

Archivní pramen

"Otakar Viktorin"(zdroj životopisu: https://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=15352)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.