Olga Pechová životopis

česká, 1975

Životopis

Dr. Pechová se dlouhodobě věnuje problematice sexuální orientace a pohlavní identity. V roce 2009 obhájila disertační práci na téma „Diskriminace na základě sexuální orientace“. V roce 2010 byla hlavní řešitelkou projektu SGS IGA „Coming out u lesbických žen“. V letech 2007-2011 publikovala celkem 12 článků věnovaných této problematice. Je také členkou Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská práva a spolupracuje s neziskovými organizacemi zabývajícími se touto tématikou.

Věnuje se také otázkám spojeným s dějinami psychologie. V letech 2008-2010 se účastnila řešení projektu GA ČR „Život a dílo Vladimíra Tardyho“ pod vedení profesorky Aleny Plhákové. V roce 2012 spolu s profesorkou Plhákovou publikovala stejnojmennou monografii v nakladatelství Academia.

Dalšími jejím odborným zájmem je psychologie náboženství (monografie Psychologie náboženství vyšla v roce 2011 ve vydavatelství UP). V roce 2011 byla hlavní řešitelkou projektu SGS IGA „Postoje ke smrti“. V současnosti připravuje projekt GA ČR na téma „Temná triáda“ (termín podání duben 2012). Ve spolupráci s Univerzitou Opole připravuje grantový projekt „Diskriminace osob léčících se s duševním onemocněním“ v rámci Operačního program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika. (zdroj životopisu: https://www.cbdb.cz/autor-28322-olga-pechova)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.