Odorik De Pordenone životopis

italská, 1274 - 1331

Životopis

Blahoslavený Odorik de Pordenone OFM (někdy Oldřich z Furlánska či Odorico de Foro Julii da Pordenone), zvaný Oldřich Čech (1276/1281 – 1331, Udine), byl italský minorita s českými kořeny, misionář a cestovatel.

Přesné místo jeho narození není známé. Narodil se ve městě Pordenone nebo jeho okolí, snad ve vesnici Villanova. Jeho otec byl český voják (možná rytíř) z vojska Přemysla Otakara II., člen vojenské posádky ve Furlánsku, které bylo připojeno k Českému království. Jeho matka pocházela z Udine nebo jeho okolí.

V 15 letech vstoupil do františkánského řádu k minoritům. V letech 1300 – 1314 působil jako misionář v Arménii.

V roce 1316 se jako vyslanec papeže Jana XXII. vydal s poselstvím k mongolskému dvoru do Pekingu.

Svoji cestu započal v Benátkách, odtud pokračoval lodí do Cařihradu a Arménie. Po souši přešel Persii a poté cestoval, znovu lodí, do Indie a dále na Sumatru, Jávu, Borneo, Filipíny až do Kantonu. Nakonec se úspěšně dostal až do Chánbalyku (dnešního Pekingu). Zde strávil tři roky a poté se vydal přes čínské vnitrozemí na zpáteční cestu. Při té pravděpodobně jako první Evropan navštívil Tibet. Celá tato cesta mu trvala 14 let (vrátil se na jaře r. 1330).

Vše, co Odorik zažil a viděl, bylo po jeho návratu písařem zapsáno. Vznikl tak cestopis, který sice vyšel až po jeho smrti, ale vzbudil velký ohlas. Ve své době byl stejně známý jako Milión od Marka Pola. Později byl však zastíněn Mandevillovým cestopisem, v němž byly zneužity Odorikovy podklady.

Jako zdroj informací o dalekých a ne moc známých končinách sloužily tyto zápisky ještě Angličanům v 16. a 17. století. Do dnešních dnů se zachovalo mnoho rukopisů v latině i překladů do jiných jazyků.

Kniha Popis východních krajů světa byla v Česku vydána dvakrát:

* Já bratr Oldřich Čech z Furlánska, Odoricus Boemus de Foro Julii, přel. František Gel a Rostislav Kocourek. - 1.vyd. - Praha : Lidová demokracie, 1962
* Cesta do říše Velkého chána (1316 – 1330), Oldřich Čech z Pordenone, přel. František Gel a Rostislav Kocourek. - 1. vyd. - Praha : Kvasnička a Hampl, 1998, ISBN 80-902330-0-7

Je pohřben v Udine v kostele Panny Marie Karmelské. Na předměstí Pordenone v kostele sv. Odorika (Udalricha) uchovávají jeden jeho ostatek.

Brzo po smrti byl uznán za svatého, ale jen pro Aquileijský patriarchát. Dne 3. července 1755 byl Odorik de Pordenone papežem Benediktem XIV. blahořečen. (zdroj životopisu: Wikipedie)

Ocenění