Odorik z Pordenone

štítky

6 knih


Do nitra kontinentů 83% Do nitra kontinentů 1988, Aleš Skřivan

Ještě ve druhé polovině XVIII. století zůstávala podstatná část mimoevropského světa neprozkoumána, v mnoha ohledech přetrvávaly středověké představy, což ovlivňovalo práci kartografii. Obě mapy na předsádce knihy jsou d... více


Byl Marco Polo opravdu až v Číně? 72% Byl Marco Polo opravdu až v Číně? 1999, Frances Wood

Všichni „víme", že benátský cestovatel a obchodník Marco Polo, přezdívaný Milión (asi 1254–1324), byl v Číně, kde sloužil chánovi Kublajovi a odkud prý přivezl do Evropy špagety a zmrzlinu. F. Woodová, ředitelka čínského... více


Středověká setkání s „jinými“ 75% Středověká setkání s „jinými“ 2011, Jana Valtrová

Podtitul: Modloslužebníci, židé, saracéni a heretici ve středověkých misionářských zprávách o Asii Autorka ve své knize analyzuje zprávy středověkých cestopisů, jejichž autory jsou významní evropští misionáři (Jan Pla... více
Já bratr Oldřich, Čech z Furlánska 80% Já bratr Oldřich, Čech z Furlánska 1962, Odorik De Pordenone

Název knihy: "Popis východních krajů světa". První část knihy zabírá cestopis po Dálném východě, jejž nadiktoval v 1. třetině 14. stol. písaři Čech, člen františkánského řádu. Popsal na středověk střízlivě a věrně mnohé... více


Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa 0% Bratr Odorik a jeho zpráva o východních krajích světa 2019, Vladimír Liščák

Odorik z Pordenone, františkánský misionář, narozený (podle tradice) ve Villanově nedaleko Pordenone v Itálii, patří mezi nejvýznamnější osoby, které putovaly ve 13. a 14. století do Číny. Značně rozšířil znalosti jihový... více


Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. 0% Odorik z Pordenone: Z Benátek do Pekingu a zpět. 2008, Vladimír Liščák

Publikace věnovaná osobnosti, době a aktivitám významného středověkého cestovatele českého původu Odorika z Pordenone. Studium zaměřené na výsledky jeho diplomatické a misijní cesty vykonané na začátku 14. století do výc... více