Norbert Schmidt životopis

česká, 1975

Životopis

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, hlavní koordinátor výtvarných intervencí; poradce v záležitostech úprav a rekonstrukcí liturgického prostoru kostela a zázemí farnosti Nejsv. Salvátor Praha.
Norbert Schmidt je architekt a redaktor revue Salve. V současné době pracuje v AP ateliéru Josefa Pleskota. Mezi lety 2001-2009 spolupracoval především s ateliérem Prof. Ladislava Lábuse. Realizoval rekonstrukci krypty kostela Nejsvětějšího Salvátora (společně se svou ženou Janou, 2005). V roce 2009 v kostele Nejsv. Salvátora na podnět Friedhelma Mennekese SJ upravil presbytář. Zajímá se o problematiku vztahu teologie, architektury a umění. Na toto téma publikuje v odborných i populárních časopisech jako ERA 21, Reflex, Salve, Stavba, Teologie & Společnost, Zlatý řez. Společně s Alešem Filipem vydal knihu Dům Boží a brána nebe ve 20. století. Studie o sakrální architektuře, CDK, Brno 2010. Od roku 2009 působí také jako vedoucí Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě UK v Praze (www.ctu-uk.cz), se kterým Akademická farnost úzce spolupracuje při pořádání výstav, instalací v liturgickém prostoru a debat s významnými osobnostmi nejen výtvarné scény. (zdroj životopisu: http://salvator.farnost.cz/index/o-nas/norbert-schmidt)

Ocenění

Autor (zde) zatím nemá žádné hodnocení.