Koupit knihy

Natalie Belisová

Nataša Brejchová-Steinová · Nataša Steinová pseudonymy

česká, 1960


Nahrávám...

Životopis

Mgr. Natalie Belisová se narodila v Děčíně (1960), vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem, pracovala v Památkovém ústavu v Ústí nad Labem (péče o movité památky), v Oblastním muzeu Děčín (kurátor sbírek výtvarného umění) a od roku 2001 na Správě Národního parku České Švýcarsko (péče o kulturní dědictví, styk s veřejností).
Pořádá přednášky, semináře, poradenství spolkům, historické exkurze, průvodcovství, autorství článků. Je členem Společnosti pro výzkum kamenných křížů.
Třicet let se věnuje shromažďování informací a péči o drobné památky regionu. Je autorem obrázků z Hiekeho kaple v Zahradách, dnes již zcizených obrázků ve Farské kapličce u Rybniště a Mariánského obrazu u Loubské rokle, autorem pamětní Bienertovy desky v Kyjovském údolí i kopie Vlčí desky u Zadních Doubic, obnovených nápisů na několika křížích (např. Grieselova kříže v Jetřichovicích, Ahnova kříže u Nové Olešky, křížů v Krásném Studenci a v Ludvíkovicích) či ve skalách (nápisy v Klenotnici, Lví jeskyni v Kyjovském údolí atd.). Se svým bývalým mužem, Ing. Karlem Steinem sponzorsky zajistili m. j. restaurování muk zv. Jägerkreuz a Dienelskreuz u Maxiček, některé drobné opravy provedli svépomocí.
Informace excerpované v archivech se snaží věrně převyprávět během přednášek, ale především ve svých knihách, protože věří tomu, že pokud člověk zná historii svého domova a památek kolem sebe, cítí se být zodpovědný za jejich stav a snaží se o jejich zachování – tak jak jí to naučila (dnes již desetiletá) zkušenost z obnovy Dolského mlýna.
Stále se věnuje hledání ztracených příběhů a souvislostí, proč a pro koho vznikly, aktivně se podílí na obnově drobných památek i nemovitostí. Řadu let bojuje za záchranu Dolského mlýna u Kamenické Stráně. Je patronkou zaniklé osady Zadní Jetřichovice (odkrývání a konzervace areálu), zakladatelkou a členem představenstva Občanského sdružení na záchranu a konzervaci kulturní památky Dolský mlýn.(zdroj životopisu: uživatel Petrstik)

Přidat ocenění

Ocenění

U autora není zatím žádné literární ocenění.

Populární autoři: