Miloš Václav Kratochvíl

Petr Sabart pseudonym

česká, 1904 - 1988

Nahrávám...

Životopis

Miloš Václav Kratochvíl (6. ledna 1904 Vídeň – 9. července 1988 Praha) byl autorem historické beletrie a
filmový scénárista.
Dětství strávil Miloš V. Kratochvíl v rodné Vídni. Prostředím, které ho formovalo bylo však Podřipsko, odkud pocházel jeho rod a kde trávil prázdniny, a Praha. Maturoval v Praze na malostranském gymnáziu, vystudoval na FF UK historii a archivnictví.
15 let pracoval Miloš V. Kratochvíl v Archivu hlavního města Prahy, po válce byl dramaturgem Československého státního filmu. Od roku 1951 byl profesorem na Filmové fakultě Akademie múzických umění.
Dílo Miloše Václava Kratochvíla:
Kratochvílova literární díla ze 40. let inklinují k žánru psychologické prózy, z počátku 50. let k typu výchovné historické beletrie, romány ze 70. let k historické beletrii, která kombinuje fikci s faktograficky dokumentárními částmi.
Kratochvílova umělecká činnost se dělila mezi tvorbu beletrickou a tvorbu pro film.
V roce 1970 získal titul zasloužilého umělce a čtyři roky poté byl prohlášen národním umělcem.

Zdroj životopisu: spisovatele.cz, cs.wikipedia.org