Miloš Šlepecký životopis

slovenská

Životopis

PhDr. Miloš Šlepecký CSc. je slovenský psycholog a psychoterapeut, též krajský psychológ a vedoucí Psychagogia s.r.o., která je součástí Centra Duševného Zdravia – Liptovský Mikuláš.
Má ukončený výcvik v kognitívne behaviorálnej psychoterapii v Prahe, v holotropnom dýchaní v St. Helena v Kalifornii a v schématerapii. Absolvoval výcvik v psychoterapii psychóz, v hypnóze, v gestalt terapii a v biofeedbackových metódach. Je členom americkej psychologickej asociácie a International Society of Schema therapy. Je výkonným riaditeľom Slovenského inštitútu pre výcvik v KBT, predsedom Slovenského inštitútu schématerapie, pôsobí na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave aj Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Je autorom a spoluautorom desiatok odborných článkov a publikácii ako: Komunikácia a sebapresadenie, Ako zvládnuť stres, Poruchy osobnosti, Obsedantne kompulzívníi porucha a jak se ji bránit, Kognitivně behaviorální terapie psychických poruch atď. (zdroj životopisu: https://www.azet.sk/firma/289324/phdr-milos-slepecky-csc-psy)

Ocenění